luni, 8 septembrie 2014

Amygdala – Fertilitate – Portalul Abundenței 3-9 Septembrie – Înaltul Consiliu Pleiadean
Mesaj primit prin Anna Merkaba

Portalul care-și deschide vouă tuturor porțile în data de 3 Septembrie din realitatea voastră pământească, aduce nu numai purificare ci, totodată, și fertilitate și abundență asupra tuturor. Aliniați-vă cu aceste oportunități perfecte pentru toți cei care doresc să-și ajusteze frecvența pentru a se potrivi cu frecvențele abundenței, fertilității și iubirii. Pe durata a șapte (7) zile acest portal va aduce multe oportunități, nu numai pentru mecanismele interioare ale inimii voastre, ci și pentru mecanismele interioare ale minții voastre, aliniindu-vă astfel cu numeroase posibilități de a accesa abundența pe care toți vi-o imaginați...

Un imens potențial stă în fața omenirii. Un potențial spectaculos și porți de oportunități care se deschid larg pentru toți. Oportunități pentru a spori cunoașterea sinelui. Oportunități pentru a vă ridica deasupra banalității, oportunități pentru a ajuta la ascensiunea altor ființe, dar și mai important, oportunitatea de a reorganiza și reexamina tot ceea ce a fost înrădăcinat în psihicul vostru de-a lungul eonilor care au trecut. Portalul care se va deschide vouă pământenilor din nou în acest moment dat de timp va aduce cu el o extraordinară ocazie pentru curățarea și reechilibrarea conștientă a tuturor energiilor vechi, făcând loc energiilor iubirii, luminii și potențialului infinit.

Vă vom vorbi cu sinceritate despre oportunitatea adusă de portalul care-și deschide larg porțile tuturor celor care vor fi martorii unui fructuos început al noilor energii care o ridică pe Gaia chiar în acest moment.

Într-adevăr s-au întâmplat multe în planurile voastre de existență, cu adevărat multe s-au schimbat în pregătirea pentru acest portal magnific de lumină. Și ca atare, vă rugăm din nou să vă deschideți vehiculele de timp și spațiu și să întâmpinați cu bucurie energiile care sunt pe cale să vă scalde din nou în veșnica înțelegere a iubirii și luminii. Deschideți straturile latente ale înțelegerii și predați-vă complet energiilor care vă sunt acum la îndemână. Pentru că după cum ați înțeles multe s-au schimbat în realitatea voastră prezentă în ultimele zile ale încarnărilor voastre pământești. Multe schimbări au adus într-adevăr cu ele noua înțelegere de a fi.  

Așa că, a sosit momentul ca noi să vă explicăm decretul informațional cu care vehiculele voastre au fost bombardate în ultimii câțiva ani. Pentru că prin nenumăratele întrupări ale speciei voastre, legătura cu sursa adevăratelor voastre sine într-adevăr s-a pierdut, ascunsă în profunzimea timpului și spațiului, ascunsă în roata karmică a înțelegerii voastre pământești despre viață. Ascunsă în roata karmică a existenței. Roată karmică care a fost infuzată în structura ADN a corpurilor voastre umane.

Fiecare dintre vehiculele voastre este format din ADN-ul uman, și în ciuda faptului că mulți dintre voi, lucrătorii în lumină, sunteți infuzați în diferite proporții și cu structura ADN pe care ați adus-o cu voi de pe planetele îndepărtate și planurile de existență de unde ați venit, decretul informațional cu care corpurile voastre pământești au fost infuzate timp de eoni este într-adevăr cauza pentru care separarea de sursă este experimentată în diferite grade. Diferite grade de separare și neînțelegerea realității voastre prezente. Realitatea prezentă cu care voi toți v-ați obișnuit pe tot parcursul existenței voastre pământești și a existenței celor care au venit înaintea voastră. ADN-ul pe care voi l-ați dobândit se întinde pe sute de generații de-a lungul eonilor care au trecut. Fiecare conține amprenta condițiilor, regulilor, experiențelor strămoșilor voștri. Condiții care au fost, pe de o parte, dobândite în mod voluntar de către strămoșii voștri prin diverse experiențe, și, pe de altă parte, cele care au fost imprimate în ei de către forțele liderilor lor și a bătrânilor lor.

Când vorbim despre astfel de decrete informaționale, noi includem înțelegerea războiului și păcii, religiei, obiceiurilor, teologiei din trecut. Tiparele comportamentale și o listă de boli cu care vehiculele umane ale strămoșilor voștri au fost marcate. Într-adevăr, toate aceste energii au fost imprimate în structura ADN a celor care au venit înaintea voastră, găsindu-și calea în subconștient și în structura sub-atomică a ființei voastre. Cuplând-o cu cunoașterea pe care voi ați dobândit-o prin propriile voastre experiențe și prin înțelegerile sociale ale educației voastre, puteți înțelege imensa cantitate de ”deșeuri” din eonii care au trecut și de care voi toți sunteți afectați.  

Deci, prin urmare, cu deschiderea fiecăruia dintre portalurile voastre pământești, un nou val de energie este furnizat corpurilor voastre în scopul de a vă ajuta să împingeți și să curățați tot ceea ce nu face parte din noua lume în care umanitatea trebuie să se mute în scopul de a se ridica la înțelegerea a ceea ce ea este.

Și astfel, portalul care vă este acum la îndemână, va crește în mod radical energiile care sunt trimise direct în inimile voastre, sau mai degrabă în AMYGDALA inimii voastre. Pe măsură ce straturile latente din Amygdala voastră sunt resetate, reconfigurate și restructurate, multe din emoțiile, sentimentele și dispozițiile voastre latente vor ieși la suprafață. Mare parte provenind din ceea ce nu ați recunoscut la nivel conștient, pentru că Amygdala este inaccesibilă celor mai mulți dintre voi la nivel conștient și ea poate fi accesată numai prin manipulare sub-conștientă, manipulare care în lumea voastră este cunoscută sub denumirea de Hipnoterapie.

Cu toate acestea, Amygdala din inimile voastre este resetată și mulți dintre voi vor experimenta dureri de inimă și diferite grade de disconfort în timp ce inima voastră este activată dar continuă să lucreze. Multe dintre decretele informaționale latente sunt împinse afară din Amygdala voastră în conștiința voastră pentru a vă permite să eliberați în continuare aceste tipare comportamentale învechite.

Așa că vă cerem să rămâneți calmi și să-i permiteți corpului vostru să se restabilească așa cum consideră el că este potrivit, pentru că într-adevăr este un vehicul magnific care pur și simplu este reconstruit în scopul de a se adapta la noua frecvență care permite corpurilor voastre să evolueze într-o spirală ascendentă.

Pentru că, după cum înțelegeți, multe dintre vechile energii trebuie să fie curățate și eliberate, multe dintre emoțiile trecutului trebuie să apară în prim-planul ființei voastre în scopul de a fi purificate, vă cerem ca pur și simplu să permiteți emoțiilor voastre să fie eliberate și să le permiteți să curgă prin și afară din corpul vostru.  

Trebuie să vă reamintim fiecăruia dintre voi încă o dată că sunteți actualizați, că corpurile voastre trec pur și simplu prin pașii necesari în scopul de a susține cantitatea de lumină și iubire care intră pe planeta voastră. Iubirea și înțelegerea iubirii pure necondiționate și a adevărului, lumina și iubirea care intră pe planeta voastră trebuie să vă purifice și să vă reajusteze câmpurile energetice în scopul de a încorpora aceste energii și de a permite conștiinței voastre să înțeleagă pe deplin și total puterea acestor frecvențe care călăresc putregaiul și să le folosiți pentru a construi o nouă realitate. Purificând rețelele energetice vechi. Și astfel, purificarea și realinierea vechilor paradigme și tipare de gândire continuă să fie în vigoare încă.

Și astfel, portalul care-și deschide vouă tuturor porțile în data 3 Septembrie din realitatea voastră pământească, aduce nu numai purificare ci, totodată, și fertilitate și abundență asupra tuturor. Aliniați-vă cu aceste oportunități, perfecte pentru toți cei care doresc să-și ajusteze frecvența pentru a se potrivi cu frecvențele abundenței, fertilității și iubirii. Pe durata a șapte (7) zile acest portal va aduce multe oportunități, nu numai pentru mecanismele interioare ale inimii voastre, ci și pentru mecanismele interioare ale minții voastre, aliniindu-vă astfel cu numeroase posibilități de a accesa abundența pe care toți vi-o imaginați.

Fiți atenți și cu grijă la cuvintele noastre și permiteți ca ajustările să aibă loc, purificându-vă și pregătindu-vă pentru timpul fertilității, abundenței, iubirii, luminii, păcii, armoniei și pentru diferite grade de turbulență pentru că într-adevăr turbulențele vor continua în timp ce voi vă faceți drum prin spirala ascendentă, expansionându-vă conștiința și împingând în afară tot ceea ce nu are ce căuta într-o lume plină de iubire, lumină, echilibru, înțelegere și pace. Creați spațiul pentru un nou tipar al ființei voastre și o matrice nouă pe care voi o alegeți pentru o nouă realitate.

Asta este tot ce avem pentru voi acum. Vă iubim. Suntem cu voi. La revedere acum.Traducere Monica Poka


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.