sâmbătă, 24 ianuarie 2015

Rezumatul Cercetărilor Undelor Gamma


Partea a 4 –a la Conștiința și Undele Cerebrale


De Suzanne Lie

Cuvânt înainte de la Arcturieni:

Frecvența conștiinței voastre stabilește frecvența creației voastre. Vă mutați în crearea unui Nou Pământ, așa că frecvența conștiinței voastre trebuie să fie la un nivel destul de înalt pentru cât mai mult timp posibil. Aceste serii precum și următoarele se concentrează pe schimbările care este necesar să le faceți în viața voastră.

În momentul în care ajungeți în acest punct pe calea voastră sunt multe lucruri la care trebuie să le dați drumul. Cu toate acestea, nu trebuie să vă ocupați de lucrurile care vă deranjează la nivel de ego.

Și asta din cauza faptului că în acest ACUM voi începeți să vedeți câmpurile energetice de o frecvență mai joasă, amintindu-vă să le binecuvântați în mod liber cu iubire necondiționată și să le dați drumul.

Pe măsură ce începeți ca din ce în ce mai mult să puteți să vă priviți viața din stări de conștiință din ce în ce mai înalte, veți putea vedea părțile vieții voastre mai înalt dimensionale pe care le puteți trage în jos în conștiința voastră pământească.

Din fericire, veți avea de asemenea posibilitatea de a percepe părțile vieții voastre care vă fac să vă simțiți minunat. Dar, mai întâi trebuie să vă amintiți că percepțiile voastre depind de starea conștiinței voastre.

***
Când sunt condusă la a scrie despre ceva care este dincolo de înțelegerea mea actuală, caut pe internet pentru a găsi toate informațiile pe care le pot găsi despre acel subiect. Când mintea mea are stocate informațiile în creierul meu 3D, pot canaliza mult mai exact informațiile legate de acel subiect. Vă voi rezuma acum cercetarea pe care am făcut-o pentru a vă ajuta să înțelegeți mult mai ușor următorul mesaj Arcturian despre conștiința undelor Gamma.

Introducere

Undele cerebrale Gamma au un tipar de frecvență pentru o activitate normală a creierului care măsoară între 25 și 100 Hz, în jur de 40 Hz fiind caracteristic oamenilor. În esență, undele Gamma nu au fost cunoscute înainte de dezvoltarea înregistratoarelor EEG (electroencefalografelor) digitale, deoarece electroencefalografele analoage nu pot măsura undele cerebrale de o frecvență atât de înaltă (limita lor superioară fiind de aproximativ 25 Hz).

Neurologii au început să descopere minunatele proprietăți ale creierului atunci când acesta produce frecvența Gamma. Undele cerebrale Gamma sunt undele cerebrale cu cea mai rapidă frecvență și cea mai mică amplitudine. Ele sunt asociate cu ”sentimentul binecuvântării”, raportat de către persoane experimentate în ale meditației cum ar fi călugări și călugărițe, și cu o concentrare de vârf și cu nivele extrem de înalte de funcționare cognitivă.

Neurologii cred că undele Gamma sunt capabile să unească informațiile din toate părțile creierului – undele Gamma își au originea în talamus și se mișcă din spatele creierului în față și apoi din nou în spate de 40 de ori pe secundă. Prin urmare, întregul creier este influențat de undele Gamma. Această acțiune de ”măturare totală” rapidă face ca starea Gamma să fie una de performanță mentală și fizică de vârf.

UNDELE CEREBRALE
Undele cerebrale Gamma (100-38 Hz) au fost detectate mai târziu decât alte unde cerebrale și sunt mai puțin cunoscute. Ele au fost văzute în stările de performanță de vârf ( atât fizică cât și mentală), înaltă focalizare și concentrare și în timpul experiențelor mistice și transcedentale. În prezent se face multă cercetare asupra undelor cerebrale Gamma în gama de 40 de Hz din timpul meditației. Una dintre caracteristicile undelor Gamma este sincronizarea activității pe zone întinse ale creierului. Undele cerebrale Gamma nu sunt ușor de detectat. Uneori ele pot fi văzute ca o bandă îngustă de frecvență de 38 de Hz.

LOCUL DULCE
Undele cerebrale de 40 Hz sunt cunoscute drept ”locul dulce” al visării lucide. În timpul episoadelor de luciditate aceste unde cerebrale sunt în jur de 30 la 40 de Hz, ceea ce este mult mai mult decât se găsește în somnul REM tipic. De asemenea, undele cerebrale sunt focalizate în zona lobului frontal al creierului. Oamenii de știință nu știu dacă undele Gamma sunt cauza lucidității sau sau o consecință a acesteia. Noile studii sugerează că ar fi valabilă prima ipoteză.

ROLUL UNDELOR GAMMA ÎN ATENȚIE
Mecanismul sugerat este că undele Gamma se raportează la conștiința neuronală prin mecanismul atenței conștiente. Răspunsul propus stă într-o undă conștientă care, își are originea în talamus, mătură creierul din față în spate de 40 de ori pe secundă, trăgând diferite circuite neuronale în sincronizare cu percepțiile persoanei, prin aceasta aducându-le în prim planul atenției acesteia. Dacă talamusul este afectat cât de puțin, această undă se oprește, iar conștientizarea conștientă nu se formează.

Oamenii de știință susțin că atunci când toate aceste grupuri neuronale oscilează împreună în timpul acestor perioade tranzitorii de aprindere sincronizată, ele ajută aducerea amintirilor și asociațiilor din perceptele vizuale către alte noțiuni. Această aprindere sincronizată aduce o matrice distribuită de procese cognitive împreună pentru a genera un act cognitiv, coerent, concertat, cum ar fi percepția. Undele Gamma sunt observate ca o sincronie neuronală a unor repere vizuale care sunt stimuli atât conștienți cât și subliminali. 

RAPORTUL CU MEDITAȚIA
Probabil că vă întrebați cum ați putea experimenta o procesare mentală crescută, fericire, o mai bună percepție a realității, o focalizare incredibilă, un auto-control mai bun și o experiență senzorială mai bogată care vin odată cu starea Gamma? Răspunsul este simplu: meditați.

Neurologii cred că oamenii se pot antrena singuri să producă mai mult din frecvența Gamma, și se crede că focalizarea pe compasiune și iubire este calea pentru a face acest lucru. Când vă uitați la atleții de elită, puteți vedea cum iubirea crează starea Gamma – ei iubesc ceea ce fac, și sunt cufundați în ceea ce iubesc – așa că Gamma este o stare de conștiință naturală pentru ei!

Meditația vă ascute abilitățile mentale, dar învățând să produceți mai multe unde cerebrale Gamma, vă veți folosi creierul la capacitatea sa maximă. Au fost făcute multe studii pe persoane care meditează experimentate, în special pe călugării Tibetani Budiști și pe călugărițele Celestine. Ambele grupuri au demonstrat capacitatea de a produce unde Gamma în timpul meditației.

Aceste studii au arătat o creștere semnificativă în activitatea creierului în cortexul prefrontal stâng (asociat cu auto-controlul, fericirea și compasiunea) precum și o importantă reducere a activității în amygdala – centrul creierului pentru ”luptă sau fugi”. Acest lucru sugerează că meditația poate să vă facă să fiți o persoană mai fericită și mai plină de compasiune!

Atunci când călugării din studiu au fost rugați să se focalizeze pe sentimente de compasiune, s-a întâmplat ceva remarcabil. Aproape imediat creierul lor a intrat în frecvența Gamma într-un model foarte ritmic și coerent. Hrană pentru gândire ... poate meditația axată pe compasiune să facă creierul cuiva să ”se aprindă” la ritmul conștiinței universale?

În timp ce meditați cu ajutorul muzicii de meditație și începeți să simțiți acea minunată căldură a unimii în care vă pierdeți sentimentul de sine și vă ”topiți” în conștiința universală, țineți-vă de acel sentiment. Focalizați-vă pe el. Expansionați-l. Întrupați-l. Simțiți cum Iubirea emană din voi și vă pătrunde. Focalizați-vă pe Iubire ... și în curând veți simți extazul și beatitudinea lui Gamma!

Aceste experimente au pus în evidență o corelație între stările mentale transcedentale și undele Gamma. O explicație sugerată se bazează pe faptul că undele Gamma sunt intrinsec localizate. Neurologii sugerează că această existență a undelor Gamma sincronizate indică că ceva asemănător singularității – sau, pentru a fi mai prozaici, o experiență conștientă – are loc.

Un studiu din 2004 a avut loc pe opt practicanți bine antrenați în ale meditației, Tibetani Budiști, și , cu ajutorul electrozilor, au fost monitorizate tiparele activității electrice produse de către creierele lor în timp ce meditau. Cercetătorii au comparat activitatea cerebrală a călugărilor cu a unui grup de persoane novice în timp ce meditau (cei care au participat la acest studiu ca subiecți au meditat o oră în fiecare zi timp de o săptămână înaintea acestei observări empirice).

Într-o stare meditativă normală, ambele grupuri au dovedit a avea o activitate cerebrală similară. Cu toate acestea, când călugărilor li s-a spus să genereze în meditație un sentiment obiectiv de compasiune, acitivitatea creierului lor a început să se înflăcăreze într-un mod ritmic, coerent, sugerând că structurile neuronale erau aprinse în armonie.

Acest lucru a fost observat la frecvența de de 25 – 40 Hz, ritmul undelor Gamma. Aceste oscilații în banda Gamma în semnalele creierului călugărilor au fost cele mai mari observate la oameni ( în afara celor din stările cum ar fi convulsiile). În schimb, aceste oscilații în banda Gamma au fost sărăcăcioase la meditatorii novici. Deși, un număr de semnale ritmice au părut a se consolida în meditatorii începători cu o experiență mai avansată în acest exercițiu, dovedind că aptitudinea cuiva de a produce un ritm în banda Gamma poate fi educată.

Astfel de dovezi și de cercetări în oscilațiile bandei Gamma pot explica starea mai înaltă de conștiință, fericirea și acuitatea intelectuală care urmează meditației. În mod notabil, meditația este cunoscută ca având anumite efecte benefice asupra sănătății cum ar fi reducerea stresului, elevarea stării de spirit și creșterea speranței de viață a minții și a funcțiilor ei cognitive.

LEGĂTURA SENZORIALĂ
Undele cerebrale Gamma sunt documentate ca fiind undele cerebrale cu cea mai rapidă activitate, pe un E.E.G. oscilând între 40 și 100 de Hz. Pentru că ele sunt undele cerebrale cu cea mai ”rapidă” activitate, ele au și cea mai mică amplitudine pe un E.E.G. (electroencefalogram) în comparație cu celelalte game majore ale frecvențelor undelor cerebrale.

Undele Gamma joacă un rol în legarea senzorială precum și în prelucrarea informațiilor în creierul uman. Ele sunt capabile să lege și să prelucreze informații în tot creierul. Persoanele cu o activitate a undelor Gamma sănătoasă au fost asociate cu a avea o capacitate crescută în rezolvarea problemelor, compasiune, auto-control și inteligență.

BENEFICIILE UNDELOR GAMMA
Persoanele cu nivele foarte înalte de activitate Gamma sunt excepțional de inteligente, pline de compasiune, fericite, au o memorie excelentă și un puternic auto-control. Indicele IQ al oamenilor cu o înaltă activitate a undelor Gamma este în mod corespunzător ridicat. O activitate Gamma intensă corespunde și unei stări de performanță de vârf. Atleții de elită, muzicienii de top ți toți cei cu rezultate înalte în toate domeniile produc cu mult mai multe unde Gamma decât media.

Beneficiile producerii frecvenței Gamma sunt:

O crescută regăsire a memoriei/amintirilor
Frecvența de 40 de Hz este cunoscută ca și reglatoare a procesului de memorare. Oamenii cu o activitate Gamma intensă au o regăsire a memoriei/amintirilor excepțional de vie și de rapidă.

O crescută percepție senzorială
Simțurile sunt mai ascuțite atunci când creierul produce unde Gamma. Mâncarea are un gust mai bun, vederea și auzul sunt mai clare, simțul mirosului devine mai puternic, iar creierul vostru devine mult mai sensibil la toate intrările senzoriale.

O focalizare crescută
Dar această focalizare crescută nu vizează în mod necesar un obiect sau o sarcină individuală. În starea Gamma, creierul vostru este capabil să prelucreze toate informațiile senzoriale mai rapid și mai complet și cu o mai mare sensibilitate.

Undele conștiinței Gamma combină întregul scenariu într-o experiență de neuitat. Persoanele cu o intensă activitate Gamma pot să-și aducă aminte totul despre orice eveniment memorabil – mâncarea pe care au mâncat-o, muzica pe care au ascultat-o, conversațiile, numele persoanelor pe care le-au întâlnit, temperatura aerului, etc.

Una dintre cele mai remarcabile proprietăți ale stării Gamma este viteza de procesare: creierul este capabil să proceseze cantități incredibile de informații foarte repede, să și le amintească și să regăsească acele amintiri mai târziu.

Oamenii cu o activitate Gamma intensă sunt în mod natural mai fericiți, mai calmi și mai în pace. Acesta este cel mai bun antidepresiv al Naturii (de obicei oamenii care suferă de depresie au o activitate Gamma foarte redusă). Undele Gamma sunt prezente în timpul somnului REM și a vizualizării.

Compasiunea vine dintr-un sentiment de un-ime cu toată creația. Acesta este ”sentimentul binecuvântării” și extazului care acompaniază înaltele nivele ale activității undelor cerebrale Gamma.

SUMARUL CERCETĂRII
Atenție: Undele Gamma au fost documentate pentru a ajuta atenția – în special atenția-focalizare. Mai precis, atunci când creierul își crește frecvența la 40 de Hz diferite părți ale creierului sunt capabile să funcționeze cu eficiență și la unison.

Legarea simțurilor: Undele Gamma leagă toate simțurile împreună în creier. Cu alte cuvinte, ele ajută creierul să proceseze mirosurile, imaginile și sunetele în mod simultan.

Focalizarea: Persoanele cu un nivel înalt de procesare și funcționare mentală au tendința de a prezenta o activitate Gamma mai intensă în creier.

Compasiunea: Într-un studiu făcut cu călugări Budiști, s-a descoperit că activitatea Gamma crește atunci când intră într-o stare meditativă de compasiune.

Conștiința: Undele Gamma din creierul vostru vă ajută să înțelegeți mediul din jurul vostru și vă dictează experiența conștiinței voastre.

Meditația: Călugării avansați au dovedit a avea o mai mare activitate Gamma. Aceasta ca urmare a practicilor lor meditative.

Procesarea mentală: Prelucrarea mentală generală este influențată de undele cerebrale Gamma.

Percepția: Undele Gamma direcționează modul în care voi percepeți realitatea și cât de conștienți sunteți de legătura voastră directă cu toate formele de viață în timp ce sunteți în activitatea de 40 Hz a undelor Gamma.

Somnul R.E.M.: Undele Gamma joacă un rol important în stadiul somnului R.E.M. sau Mișcarea Rapidă a Ochiului.

Unitatea conștiinței: O teorie populară sugerează că aceste unde cerebrale contribuie la ”unitatea conștiinței”.

O sumară notă Arcturiană,
Prin intermediul conștiinței voastre a Undelor Gamma vă puteți combina simțurile fizice în așa fel încât să puteți experimenta Unimea în viața voastră de zi cu zi.

Ba mai mult, pe măsură ce adăugați componenta compasiunii pentru toate formele de viață și iubirea necondiționată, percepțiile voastre asupra realității pot să vă elibereze de toate limitările gândirii voastre 3D pentru a vă permite să percepeți în mod conștient realitatea voastră prin intermediul conștiinței înnăscute a undelor Gamma a Minții voastre Multidimensionale.


link catre articolul original

Traducere Monica Poka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.