marți, 11 noiembrie 2014

Portalul Sălilor din Amenti - Înaltul Consiliu de pe Sirius


Canalizat de Anna Merkaba

Intrarea lui Gaia în centura fotonică de lumină a adus progresul civilizației omenirii. Din această cauză au loc mișcări interdisciplinare din partea comisiei intergalactice, pentru a lua măsuri în găsirea unei rezolvări a problemelor comune în reprezentarea ființelor umane care sălășluiesc pe Gaia și intrarea lor în Sălile din Amenti a fost pusă în aplicare. Intrarea lor în Sălile din Amenti. În codificările informaționale și în cărțile vieții se află cheia pentru portalul fericirii veșnice, se află o cheie către portalul fericirii veșnice și înțelegerea acesteia. Descoperirile de sub piramidele Faraonilor Egipteni din eonii trecuți, au stârnit într-adevăr interesul din partea celor care controlează astfel de așezăminte de pe Gaia, a trezit interesul din partea celor ce conduc omenirea, iar descoperirile care într-adevăr au avut loc își caută încă ieșirea în mass-media lumii voastre.

Într-adevăr, decretul informațional care a fost descoperit poartă o informație șocantă care inspiră venerație și care va propulsa omenirea într-o stratosferă a recunoașterii și respectului, respect și venerație față de planetele vecine.

Portalul către un alt univers, prin care într-adevăr umanitatea poate călători într-o altă dimensiune, a fost descoperit; un portal de proporții magnifice a fost recunoscut și descoperit de către cei care dețin cheile sacre ale universului.    

Și, ca atare, portalul a fost într-adevăr păzit. Cu toate acestea, un astfel de portal va rămâne închis până în momentul în care deținătorii de drept ai cheilor unor astfel de decrete informaționale, cei și numai cei care au fost dinainte rânduiți să ocupe spațiul sacru al Creatorului, vor apărea și vor elibera decretele informaționale ascunse pe care le poartă în ei.

Numai cei câțiva aleși care dețin adevărata cunoaștere a Creatorului vor putea să meargă către portal și să-i elibereze măreața sa putere pentru toată umanitatea. Așa că, până în acel moment care va fi plauzibil pentru o astfel de acțiune, portalul va rămâne un mister pentru cei care l-au găsit.   

Mulți din lumea voastră științifică vor păși în fața portalului fără de întoarcere, și totuși vor fi doar câțiva aleși, o mână dintre cei care citesc acest mesaj, care vor umbla cu încredere intrând în portal  și care vor elibera pentru întreaga umanitate  conștientizarea energetică ascunsă.

Pentru că într-adevăr sunt printre voi aceia care dețin cheile de la portalul cunoașterii, fericirii, abundenței și sănătății, portalul care se dechide într-un alt univers. Odată eliberat din adâncimile timpului și spațiului,  decretul informațional va inunda întreaga umanitate, restaurând pacea și armonia și echilibrul în inimile tuturor, aducând o rezolvare pașnică în marile și oribilele experiențe din lumea voastră, aducând echilibru. În adevărata esență a iubirii și luminii, în adevărata înțelegere a tot ceea ce este.

Și astfel în sincronizarea divină perfectă, deținătorii cheii acestui portal vor fi chemați să pășească în față și să permită ca, comunicarea divină să vă scalde în veșnica cunoaștere a unei astfel de misiuni aflate la îndemână. Să se știe că veți fi testați, și numai odată ce ați trecut de inelul care este de trecut, vă va fi acordat accesul la acest portal și la cunoaștere de către cel mai înalt consiliu al ființei voastre.


Asta este tot ce avem pentru voi acum. Vă iubim. Suntem cu voi. La revedere pentru acum. 


Traducere Monica Poka


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.