duminică, 18 decembrie 2016

Acceptarea Părții Noastre Întunecate


Din ciclul De ale mele

Una dintre marile iluzii ale jocului 3D/4D este că lumina ar fi separată de întuneric. Ei bine, nu este și nici nu a fost vreodată și nici nu ar putea fi, decât într-o hologramă/matrice creată artificial în scopul experimentării acestei presupuse posibilități.

Cum văd eu acum acest proces, fără să am pretenția că aș avea dreptate, este că intrarea în această experiență a fost/este condiționată de acceptarea trecerii printr-un program care alterează unitatea conștiinței inducând o separare a acelei conștiințe în mai multe părți aparent independente.

Pentru că dimensiunile 3D/4D, așa cum noi le cunoaștem, sunt considerate a fi dimensiuni duale, separarea s-a limitat la două părți pe care le vedem manifestate ca și lumină/întuneric, bine/rău, corect/greșit, ș.a.m.d. Deși, în realitate, acea conștiință nu a suferit niciodată o astfel de separare – imposibilă de altfel – programul care i-a fost indus a făcut-o să creadă că este separată și să se manifeste în consecință.

Dar, cum nici un program nu poate șterge informația originară – în acest caz cea a unității – acea conștiință a căutat întotdeauna reîntregirea ei. Doar că a căutat acea reîntregire în afara ei, pentru că de-a lungul multelor căutări (zeci, sute sau chiar mii de vieți) a fost făcută să creadă că acolo se află soluția și cheia rezolvării problemei.

Este deosebit de dificil de recunoscut și de șters programul primit la intrarea în această hologramă/realitate pentru că datorită repetatelor încarnări el a devenit tot mai puternic și mai înrădăcinat în conștiința devenită parțial duală. Această conștiință este manifestată, ca întrupare, de către ființele umane.

Dar, cum nimic nu este imposibil, au existat/există totuși ființe întrupate care au reușit să ”citească” acest program, să-l înțeleagă și să-l ”spargă”. Au înțeles în mintea umană, în timp ce se aflau într-o întrupare în dualitate, principiile Universului/Sursei/Creatorului dintre care cel mai important, care este și cheia ieșirii din programare, este cel al Unității Conștiinței.

După înțelegerea acestui principiu al Unității Conștiinței urmează înfăptuirea lui. Ce înseamnă această înfăptuire? Înseamnă realizarea Unității Conștiinței în timp ce te afli întrupat, eliminarea separării și a oricărei dualități din sistemul tău.

Istoria, mai ales cea religioasă, menționează foarte multe astfel de cazuri, doar că fără să înțeleagă sau în mod intenționat a plasat această realizare în afara ființei umane. I-a numit pe acești pionieri ”sfinți” și a plasat ”lupta” lor pentru reîntregire în domeniul bine/rău, lumină/întuneric.

Sunt cunoscute ”luptele” pe care scrierile religioase le menționează – în special cele creștine – duse de către acești sfinți cu așa-zișii demoni, care erau plasați în exteriorul ființei sfântului sau sfintei respective. Deși acești oameni, numiți ulterior sfinți, au ajuns în punctul în care știau că acești ”demoni” nu sunt în afara lor, ei nu au putut dezvălui acest lucru decât unor discipoli foarte apropiați pentru că pur și simplu civilizația umană nu ajunsese în punctul în care să poată înțelege și accepta acest lucru.

Care să fie oare marele secret și totodată cheia ieșirii din această programare și realizarea Adevărului care este Unitatea Conștiinței? În momentul în care înțelegem și acceptăm că separarea nu există toate celelalte progrămele colaterale/susținătoare ale programării principale cad. Această realizare nu se poate însă obține în afara ființei pentru că întreaga realitate exterioară este în așa fel structurată și prezentată încât să susțină programul hologramei/matricii separării.

Nu v-ați întrebat niciodată oare de ce acești sfinți s-au retras din lume, s-au izolat cât de mult au putut de holograma/matricea guvernantă a planetei? Unde au căutat ei acea realizare și mulți au și obținut-o? Veți primi multe răspunsuri, dar cel adevărat este că au căutat acea realizare și au obținut-o în ei înșiși. Au înțeles și acceptat că toți acei ”demoni” se află în ei înșiși, că sunt un întreg care datorită programului planetei pare a fi separat.

Ei bine, planeta a ajuns acum în punctul în care această hologramă/matrice se destramă și oamenii sunt făcuți să înțeleagă și să accepte Adevărul mai înalt al Unității Conștiinței și a lipsei oricărei separări sau dualități. Nu este un lucru ușor, dar nici imposibil. Și pentru că Pământul este o planetă a liberului arbitru, fiecare suflet poate alege să accepte sau nu aceste Adevăruri mai înalte.

Care este cel mai delicat punct al acestei înțelegeri și acceptări? Oamenilor le vine foarte greu să accepte că ei sunt și lumină și întuneric. Frica indusă de religii prin promovarea conceptelor de Rai și Iad face ca această acceptare să fie foarte dificilă. Ei au situat, conform credințelor inoculate de către cei interesați în menținerea hologramei/matricii 3D/4D, întotdeauna întunericul undeva în afara lor, fără să-și dea seama că acel întuneric se află chiar în ei.

Spun ”am fost dus în ispită” sau ”m-a împins dracul” să fac asta ca o justificare a manifestării întunericului din ei, acea ispită sau drac fiindu-le exterioară. Ca și Dumnezeu de altfel, ei fiind doar simple jucării/marionete ale unui Dumnezeu sau Diavol discreționar. Cam redusă imaginea pentru cineva care este Creatorul propriei sale vieți/realități.

Nici nu este de mirare că atât de puțini oameni au reușit de-a lungul timpului să-și revendice statutul de Creatori ai Vieții/Realității lor. Iar cei care au reușit să o facă au fost ridicați la diferite ranguri de sfinți pentru a nu da idei și altor oameni care ar fi putut urma aceiași cale. Iar aceasta este o trăsătură a tuturor religiilor.

Lucrurile au rămas așa multă vreme, în ani pământești, pentru că majoritatea este cea care alege. Deși în timp, pe Pământul 3D/4D nu a fost vorba chiar de o alegere liberă în ciuda liberului arbitru al planetei. Acum însă, oamenilor li se dă șansa să aleagă cu adevărat care este calea pe care vor să meargă mai departe și nu pentru că așa ar fi ales majoritatea locuitorilor Pământului, deși nici această variantă nu este exclusă, ci pentru că acesta este Planul Divin pentru Universul nostru.

Planeta Pământ va urma Planul Divin, dar ce vor face oamenii asta va fi strict alegerea personală a fiecăruia dintre ei. Oricum, fiecare alegere este onorată pentru că fiecare alegere este divină prin pur și simplul fapt că fiecare ființă ESTE divină. Pentru că Creatorul nu este, nu a fost și nu va fi niciodată separat de Creația sa.

Foarte mulți oameni caută Lumina fugind de Întuneric fără să observe că Întunericul fuge după ei pentru că i-au întors spatele. Mulți nici măcar nu-și dau seama că și atunci când se cred în Lumină poartă Întunericul în ei. Mulți se întreabă ”Dar eu lucrez atât de mult în și cu Lumina, de ce mă încearcă atât de mult Întunericul?” Este foarte simplu.

Oamenii își imaginează că atunci când sunt în Lumină, Întunericul dispare. Nu, nu dispare. Nu poate să dispară pentru că el nu este separat de Lumină. Programarea hologramei/matricii este cea care crează această aparență, această credință. În realitate, Întunericul și Lumina sunt cele două fețe ale aceleiași monede.

Un alt lucru pe care oamenii ar trebui să-l înțeleagă este că cu cât crește puterea Luminii, tot cu atât crește și puterea Întunericului pentru că nu poți crește doar o parte a Întregului, s-ar încălca principiului Armoniei și Echilibrului. Cu cât un om deține mai multă Lumină, cu atât va trece prin mai multe și mai profunde încercări în acceptarea propriului său Întuneric.

Această ”luptă” va fi dusă până în momentul în care omul își acceptă integralitatea sa, de a fi și Lumină și Întuneric în egală măsură, și se eliberează de judecata și de conceptele duale ale hologramei/matricii 3D/4D. Până în momentul în care omul își acceptă rolul său de Creator Conștient și va fi în stare să-și aleagă manifestările știind că fiecare gând, emoție și acțiune a sa îi crează propria realitate, el se va vedea ”jucăria” forțelor opuse care par a guverna realitatea/holograma 3D/4D aflată acum în descompunere.

Pentru foarte mulți oameni acel moment este ACUM. Rasa Umană se află în fața Ascensiunii sale într-un nou nivel de existență. Și va Ascensiona indiferent de numărul celor care aleg să facă acest pas. Vor fi mulți, vor fi puțini? Ce înseamnă mult, ce înseamnă puțin în infinitatea existenței?


Namaste!

Monica Poka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.