sâmbătă, 23 decembrie 2017

Realinierea Rețelelor Energetice ale Pământului


Lord Maitreya prin Natalie Glasson

Binecuvântări și iubire se extind din ființa mea către voi și către întreaga omenire, aceasta este o zi binecuvântată deoarece reprezintă o puternică schimbare în rețeaua energetică a Mamei Pământ. Sunteți invitați să fiți în serviciul Mamei Pământ și a întregii omeniri prin alăturarea noastră, a tuturor, în planurile interioare în intenția și activarea noastră acum.

Energiile și conștiința omenirii sunt pregătite acum să o susțină pe Mama Pământ într-o schimbare majoră de vindecare și de realiniere a rețelei și a meridianelor ei energetice astfel încât adevărul Creatorului să poată curge din nou prin ele cu ușurință și perfecțiune. În timpul solstițiului de iarnă și, de fapt, în timpul fiecărui echinocțiu sau solstițiu al anotimpurilor, vălurile dintre omenire și Mama Pământ se subțiază. O mai mare conexiune și o rezonanță mai profundă cu Mama Pământ poate fi accesată. În aceste zile speciale ale Pământului, Mama Pământ își deschide energiile spre divin și spre Universul Creatorului pentru a primi tot ceea ce este potrivit și necesar pentru propria sa creștere și cea a tuturor ființelor de pe Pământ.

Multe dintre liniile sau meridianele energetice ale Mamei Pământ care se întind de-a lungul globului rămân rupte sau nealiniate. În unele zone, acest lucru se întâmplă cu un anumit scop, cum ar fi acele zone care nu sunt pregătite pentru puterea care va fi disponibilă datorită realinierii rețelei energetice. În alte zone este nevoie ca rețelele energetice ale Mamei Pământ să fie realiniate pentru a aduce lumină, iubire și un nou val de adevăr pământului, oamenilor și tuturor ființelor prezente.  

Rețelele energetice ale Mamei Pământ distribuie energia Forței de Viață a Creatorului prin tot Pământul. Ele distribuie energia dătătoare de viață tuturor în timp ce sunt și canale pentru transmiterea aducerii aminte, a inspirației și a adevărului. Când meridianele Mamei Pământ sunt rupte sau nealiniate, atunci oamenii și ființele din acea zonă duc adeseori lipsă de cunoaștere spirituală și conștientizare, precum și de cunoașterea Pământului. Mama Pământ comunică cu omenirea în multe feluri și, totuși, unul dintre cele mai puternice moduri este prin transmiterea energiei și a înțelepciunii ei prin meridianele, rețelele și chakrele ei energetice. Eu, Lord Maitreya, și mulți Maeștri Ascensionați dorim să inițiem o vindecare care va permite oamenilor de pe întregul glob să primească iubirea și înțelepciunea pe care Mama Pământ dorește să o împărtășească cu ei. Acest lucru înseamnă că sufletele vor simți o mai mare conexiune cu și o mai mare compasiune față de Mama Pământ, vor fi mai dispuși să lucreze mai degrabă alături de Mama Pământ decât împotriva ei și vor fi în măsură să acceseze cunoașterea sacră a multor generații despre cum să fie în armonie cu Pământul. Multe suflete caută înțelepciune și iluminare de la Creator, este adevărat că Creatorul este în tot și în toate, și totuși ei nu-și dau seama că sufletul sacru al Mamei Pământ este cel care poate împărtăși cea mai profundă iluminare în ceea ce privește ascensiunea, măiestria și împlinirea pe Pământ. Mama Pământ are toate cheile și răspunsurile pe care oamenii le caută, iar omenirea se află într-o etapă în care opune rezistență Mamei Pământ și la tot ceea ce ea are de împărtășit. O astfel de rezistență a omenirii este, de fapt, o rezistență față de propriul său sine adevărat. Prin urmare, scopul nostru în timpul activării realinierii rețelelor energetice ale Mamei Pământ este să împuternicim omenirea să se cunoască și să se accepte pe ea însăși mult mai deplin.

Activarea

Eu, Lord Maitreya, doresc să vă ghidez și să vă încurajez să lucrați cu Conștiința Christică, Tărâmul Cristalin, Regatul Copacilor și Tărâmul Elementalilor, și desigur cu Mama Pământ, pentru a aducea vindecarea și schimbările necesare.

”Lord Maitreya, fă din mine un instrument al luminii tale și a luminii create de Maeștrii Ascensionați care se alătură ție. Lasă lumina trezirii și a vindecării care va realinia rețelele energetice ale Mamei Pământ să curgă prin mine. Fie ca eu să fiu o exprimare puternică a adevărului care este transmis prin toate rețelele energetice în corpul Mamei Pământ, pentru ca toate ființele să-l acceseze și să-l primească. Mă deschid să lucrez acum ca fiind una cu tine. Mulțumesc.”

În planurile interioare, eu, Lord Maitreya, și Maeștrii Ascensionați tragem prin ființele noastre energiile vindecătoare și adevărul așa cum sunt ele dăruite de către Conștiința Christică, Tărâmul Cristalin, Regatul Copacilor și Tărâmul Elementalilor. Noi lucrăm în unime cu aceste energii și aspecte sacre ale Creatorului cerând ca cel mai înalt adevăr să se dezvolte în ființele noastre în timp ce noi vi-l oferim vouă. O invităm pe Mama Pământ să fie prezentă alături de noi în cea mai pură formă a sa, iar ea se alătură nouă în planurile interioare ca o aducătoare și ghid a celui mai sacru adevăr în timp ce ea este și un receptor în corpul Mamei Pământ. Ea este prezentă în toate etapele procesului vostru de activare. Puteți simți iubirea și conștiința Mamei Pământ curgând prin ființa voastră.

Ca o sursă unită noi intrăm în miezul Mamei Pământ prin corpul ei în casa ei spirituală din Pământ. Veți observa că esența grației, compasiunii și devotamentului Mamei Pământ umple aerul. Toate aspectele Pământului pot fi întotdeauna găsite în casa spirituală a Mamei Pământ din Pământ, ele există în cea mai pură formă a lor cu Mama Pământ. Acestea sunt energiile, aspectele și modelele sacre ale Tărâmului Cristalin, Regatului Copacilor, Regatului Plantelor, Regatului Animalelor, Tărâmului Elementalilor și, desigur, ale omenirii. Există un model sacru pentru tot ceea ce există pe Pământ.

Noi, Lordul Maitreya și Maeștrii Ascensionați, creăm un cerc în care vă invităm și pe voi să vă alăturați, și începem să transmitem în jurul cercului lumina pe care continuăm să o canalizăm din Conștiința Christică, Tărâmul Cristalin, Regatul Copacilor, Tărâmul Elementalilor și de la Mama Pământ. Acest lucru crează un val puternic de energie care se intensifică și se expansionează în casa spirituală a Mamei Pământ din miezul Pământului. În centrul cercului nostru veți vedea și recunoaște modelele sacre ale luminii Conștiinței Christice, Tărâmului Cristalin, Regatului Copacilor și a Tărâmului Elementalilor. Acestea sunt cele mai sacre și mai pure vibrații și frecvențe ale acestor aspecte ale Creatorului. Invităm aceste modele sacre de energie vie și activă să își alăture lumina, creând o expresie sacră și puternică a adevărului Creatorului.

Invităm modelul de lumină al Mamei Pământ care deține tot ceea ce ea este în cea mai sacră vibrație a sa, să își alăture energia și să se conecteze cu modelele din cercul nostru. În centru cercului veți vedea sau conștientiza cea mai frumoasă viziune a Mamei Pământ la cel mai înalt potențial spiritual al ei. Ea este radiantă, frumoasă, inspiratoare și puternică. Este o bucurie să o recunoaștem pe Mama Pământ în acest fel, iar ea ar dori să vă invite să mențineți intenția de a imprima această sinteză, această uniune și cel mai înalt potențial spiritual al mamei Pământ și a tuturor expresiilor ei în câmpul vostru de energie astfel încât acesta să poată fuziona cu întreaga voastră ființă. Amprenta tiparelor de energie sacră va fi apoi filtrată în conștiința omenirii și apoi în mintea și în conștientizarea omenirii prin simpla voastră acceptare a tot ceea ce experimentați acum.

În timp ce energia noastră continuă să curgă și frumusețea a tot ceea ce Mama Pământ este există în fața noastră, vă cerem să dăruiți din ființa voastră, printr-o simplă intenție, modelul de lumină uman pe care-l dețineți în ființa voastră. În timp ce modelul omenirii se imprimă ca un tipar de lumină în energiile sintetizate ale mamei Pământ din fața noastră, o puternică vindecare, transformare și activare are loc atât pentru Mama Pământ cât și pentru omenire. Toată rezistența dintre Mama Pământ și omenire începe să se dizolve; omenirea își trezește aprecierea față de Mama Pământ și de tot ceea ce ea are de împărtășit. Frecvența spirituală a omenirii este ridicată permițând ca multe energii și iluzii ale limitării să fie dizolvate. Se formează o legătură mai profundă între Mama Pământ și omenire care servește și le împuternicește pe amândouă. Este frumos să observați tranzițiile care au loc.

Împreună menținem viziunea multelor rețele de energie și a meridianelor Mamei Pământ, expansionăm energia pe care o experimentăm ca pe o curgere prin ființele noastre și sacrele transformări care au loc chiar în fața noastră în modelele Mamei Pământ, Omenirii, Conștiinței Christice, Tărâmului Cristalin, Regatului Copacilor, Tărâmului Elementalilor și a tuturor celorlaltor aspecte ale Pământului. Energia se revarsă, călătorind prin întreaga lume în timp ce noi menținem intenția vindecării și realinierii pentru toate zonele potrivite ale rețelei energetice ale Mamei Pământ. Menținem intenția ca adevărul Mamei Pământ și a Creatorului să fie încorporat în toate aspectele Pământului și ale omenirii. Dați-vă voie să experimentați această frumoasă trezire.

Când procesul este încheiat, vom dizolva sinteza pe care am inițiat-o între modele pentru că energia este împământată acum acolo unde este nevoie. Ne vom întoarce în planurile interioare. Vă invităm ca în următoarele zile să lăsați energia pe care am creat-o să continue să curgă prin ființa voastră, imaginându-vă cum această lumină curge în rețelele energetice ale Mamei Pământ peste tot prin lume.


Cu profundă recunoștință,

Lord Maitreya


Traducere Monica Poka 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.