vineri, 6 noiembrie 2015

Calibrarea Coroanei Elohim


De Suzanne Lie

Înainte de a începe Ceremonia care urmează, dați-mi voie să vă conduc în calibrarea Coroanei voastre Elohim. Veți face acest lucru prin respirarea diferitelor culori ale Luminii în vârful creștetului vostru prin cristalul corespunzător al Coroanei voastre, în chakra corespunzătoare și apoi trimiterea acesteia până în miezul Pământului meu. Faceți o respirație lungă, lentă și profundă înainte de a inspira fiecare culoare de lumină.

Faceți o inspirație prelungă, lentă. În timp ce expirați, trageți în jos prin creștetul capului culoare roșie care vă guvernează Prima voastră Chakră, Chakra Rădăcină.

1.Inspirați culoarea roșie prin creștetul capului vostru în cristalul roșu din Coroana Elohim situat în partea tâmplei stângi.
2.Inspirați lumina roșie clară care trece prin gâtul vostru, prin inima voastră, prin plexul vostru solar, prin cea de-a doua chakră în chakra voastră rădăcină.
3.Permiteți-i luminii roșii pure să se rotească prin chakra voastră rădăcină, calmând-o și vindecând-o, în timp ce voi conectați această chakră cu cristalul roșu din Coroana voastră Elohim.
4.Inspirați lumina roșie în jos prin corpul vostru și expirați-o prin tălpile voastre în inima Pământului meu.

Și relaxați-vă.

Faceți o inspirație prelungă, lentă. În timp ce expirați, trageți în jos prin creștetul capului culoarea portocaliu care vă guvernează cea de-a Doua Chakră, Chakra Sacrală (Ombilicală).

1.Inspirați culoarea portocaliu prin creșterul capului vostru în cristalul portocaliu din Coroana voastră Elohim.
2.Inspirați lumina portocalie clară în jos prin gâtul vostru, prin inima voastră, prin plexul vostru solar în chakra voastră sacrală.
3.Permiteți-i luminii portocalii pure să se rotească prin Chakra voastră Sacrală, calmând-o și vindecând-o, în timp ce voi conectați această chakră la cristalul portocaliu din Coroana voastră Elohim.
4.Inspirați lumina portocalie în jos prin corpul vostru și expirați-o prin tălpile voastre în inima Pământului meu.

Și relaxați-vă.

Faceți o inspirație prelungă, lentă. În timp ce expirați, trageți în jos prin creștetul capului culoarea galbenă care vă guvernează cea de-a Treia Chakră a voastră, Chakra Plexului Solar.

1.Inspirați culoarea galben prin creșterul capului vostru în cristalul galben din Coroana voastră Elohim.
2.Inspirați lumina galbenă clară în jos prin gâtul vostru, prin inima voastră și în plexul vostru solar.
3.Permiteți-i luminii galbene pure să se rotească prin Chakra Plexului vostru Solar, calmând-o și vindecând-o, în timp ce voi conectați această chakră la cristalul galben din Coroana voastră Elohim.
4.Inspirați lumina galbenă în jos prin corpul vostru și expirați-o prin tălpile voastre în inima Pământului meu.

Și relaxați-vă.

Faceți o inspirație prelungă, lentă. În timp ce expirați trageți prin creștetul capului vostru culoarea verde care vă guvernează cea de-a Patra Chakră a voastră, Chakra Inimii.

1.Inspirați culoarea verde prin creștetul capului în cristalul verde din Coroana voastră Elohim.
2.Inspirați lumina verde clară și duceți-o prin gâtul vostru în inima voastră.
3.Permiteți-i luminii verzi pure să se rotească prin Chakra Inimii voastre, calmând-o și vindecând-o, în timp ce voi conectați această chakră cu cristalul verde din Coroana voastră Elohim.
4.Inspirați lumina verde în jos prin corpul vostru și expirați-o prin tălpile voastre în Inima Pământului meu.

Și relaxați-vă.

Faceți o inspirație prelungă, lentă. În timp ce expirați trageți prin creștetul capului vostru culoarea albastră care vă guvernează cea de-a Cincea Chakră a voastră, Chakra Gâtului.

1.Inspirați culoarea albastră prin creștetul capului în cristalul albastru din Coroana voastră Elohim.
2.Respirați culoarea albastru clară în gâtul vostru.
3.Permiteți-i luminii abastre pure să se rotească prin Chakra Gâtului vostru, calmând-o și vindecând-o, în timp ce voi conectați această chakră cu cristalul albastru din Coroana voastră Elohim.
4.Inspirați lumina albastră în jos prin corpul vostru și expirați-o prin tălpile voastre în Inima Pământului meu.

Și relaxați-vă.

Faceți o inspirație prelungă, lentă. În timp ce expirați trageți prin creștetul capului vostru culoarea indigo care vă guvernează cea de-a Șasea Chakră, Chakra Frunții.

1.Inspirați culoarea ingido prin creștetul capului vostru în cristalul indigo din Coroana voastră Elohim.
2.Inspirați lumina indigo clară în fruntea voastră.
3.Permiteți-i luminii indigo pure să se rotească prin Chakra Frunții voastre, calmând-o și vindecând-o, în timp ce voi conectați această chakră cu cristalul indigo din Coroana voastră Elohim.
4.Inspirați lumina indigo în jos prin corpul vostru și expirați-o prin tălpile voastre în Inima Pământului meu.

Și relaxați-vă.

Faceți o inspirație prelungă, lentă. În timp ce expirați trageși prin creștetul capului vostru lumina violet care vă guvernează cea de-a Șaptea Chakră, Chakra Coroană.

1.Inspirați culoarea violet prin creștetul capului vostru în cristalul violet al Coroanei voastre Elohim situat în partea tâmplei drepte.
2.Inspirați lumina violet clară în creștetul capului vostru.
3.Permiteți-i luminii violet pure să se rotească în Chakra Coroanei voastre, calmând-o și vindecând-o, în timp ce voi conectați această chakră cu cristalul violet din Coroana voastră Elohim.
4.Inspirați lumina violet în jos prin corpul vostru și expirați-o prin tălpile voastre în Inima Pământului meu.

Și relaxați-vă.

Amintiți-vă oameni dragi, în timp ce vă curățați și vă vindecați pe voi înșivă, voi mă curățați și mă vindecați și pe mine, planeta voastră. Vedeți voi, noi suntem UNA. Suntem plămădiți din aceleași elemente ale materiei și venim din aceiași Sursă. Facem parte din același Suprasuflet și avem același Scop.

De fapt, în timp ce veți face Ceremonia pe care sunt pe cale să vi-o împărtășesc, ea va servi la vindecarea undelor disonante din corpul vostru personal precum și undelor din corpul meu planetar. Cu toate acestea, înainte de a vă oferi ritualul, aș vrea să vă spun un pic mai multe despre Coroana voastră Elohim.

Elohim


IlliaEm, un Elohim din realitatea stelei Arcturus, vă oferă Coroana Elohim. Elohimii sunt Creatorii și Menținătorii formei. Prin urmare, termenul de Elohim înseamnă ”Tot ceea ce Dumnezeu este”. Ca ființe opt până la zece/unsprezece dimensionale, ei sunt membrii cu cea mai înaltă frecvență ai Tărâmului Devic și lucrează în mod direct cu Sursa doisprezece dimensională pentru a-și îndeplini Serviciul lor Cosmic.

Arcturienii sunt Păzitorii Coridorului Arcturian care este un vortex în și afară din dimensiunea a treia/patra. IlliaEm, fiind un Elohim de pe Arcturus, are privilegiul de a stabiliza formele tranzitorii ale celor care trec prin Coridorul Arcturian pentru a intra sau ieși din experimentarea celei de-a treia dimensiuni.

Deoarece acest întreg quadrant de spațiu se află în mișcarea de trecere dincolo de experimentarea celei de-a treia dimensiuni și ascensiunea în cea de-a cincea dimensiune și dincolo de ea, Arcturienii și Elohimii lor sunt foarte activi în acest ”moment/timp” al ACUM-ului.

Unii dintre voi sunteți Elohimi în SINELE vostru opt până la zece dimensional, în timp ce alții sunteți Îngeri. Este posibil ca unii dintre voi să fiți ambele. Poate că ați dori să intrați în interiorul vostru să vedeți cu care Tărâm, Tărâmul Angelic sau Tărâmul Devic, rezonați.

Elohimii nu trebuie neapărat să ”aibă” formă, ei mai degrabă ”mențin” forma. Tărâmul Devic îi cuprinde pe toți ”menținătorii formei”. Cele mai înalte vibrații ale Tărâmului Devic, Elohimii, mențin forma planetelor, galaxiilor și universurilor. Spiritele Deva, care sunt de o vibrație mai joasă, mențin forma munților, râurilor, pădurilor, etc.

Ființele Deva cu cea mai joasă vibrație sunt Elementalii care mențin formele individuale, cum ar fi un copac, o floare, un corp uman, etc. Elementalii servesc la unirea elementelor pământ, aer, apă, foc și eter într-un tipar pentru a crea și menține forma.

Manifestarea


Prin Coroana voastră Elohim, voi aveți abilitatea de a schimba ”forma”, de a crea forme noi și de a ”menține” forma noii voastre manifestări. Manifestarea fizică începe cu o matrice de lumină care este creată prin intermediul gândului. Culoarea luminii este dată de viteza de vibrație a gândului. Forma colectează lumina din matrice cu puterea sunetului, ”la început a fost cuvântul”, care este creat de emoție.

Frecvența luminii, care crează o culoare specifică, magnetizează un sunet de aceiași vibrație, ton. De exemplu, un spectru mai jos, o frecvență mai joasă a luminii, cum ar fi roșul, magnetizează o octavă mai joasă.

Acest concept este cel mai bine înțeles dacă luăm ca exemplu chakrele. Prima chakră rezonează la frecvența, care crează culoarea roșie și cel mai de jos ton pe care corpul vostru îl poate crea. Pe de ală partea, cea de-a șaptea chakră, rezonează la frecvența care crează culoarea violet și cel mai înalt ton pe care corpul vostru îl poate crea.

Când o chakră este deschisă, culoarea sa este clară și translucidă, dar când chakra este blocată, ea este tulbure și opacă. Când chakra este deschisă prana poate curge în acea zonă a corpului vostru într-un flux continuu de lumină mai înalt dimensională. Cu toate acestea, emoțiile negative acționează ca un baraj care oprește curgerea luminii în acea chakră. De asemenea, gândirea negativă poate priva acea chakră de lumină prin restricționarea ei ca și cum ar trage jaluzelele. Lumina tot lovește în fereastră, dar nu poate intra în cameră.

Calmarea Undelor

Când vă folosiți Coroana Elohim puteți lucra direct cu culorile și tonurile, ocolind gândurile și emoțiile care au cauzat undele. În acest fel, nu aveți nevoie de informații cum ar fi ”de ce” sau ”cum” a fost creată unda, deoarece aveți capacitatea de a calma unda prin curățarea luminii și armonizarea tonului. În acest fel, nu este nevoie să știți, participați la sau să deveniți distrași de gândurile și emoțiile care au creat acea undă. În schimb, curățați pur și simplu lumina/matricea și sunetul/forma.

Când lucrați cu propriul vostru corp și viață, cel mai bine este să cunoașteți cauza dizarmoniei, pentru că cu siguranță o veți re-crea dacă nu cunoașteți sursa ei. Cu toate acestea, când lucrați cu Conștiința Colectivă și cu planeta mea, misiunea voastră ar fi foarte mult întârziată dacă ar trebui să cunoașteți sursa dizarmoniei.

Oricare ar fi cauza, voi ȘTIȚI că ea provine din frică. Deoarece Iubirea este antidotul pentru frică, tot ceea ce este nevoie să FACEȚI în timp ce vedeți, auziți și cântați este să FIȚI Iubire Necondiționată.

Pe de altă parte, dacă încercați să calmați undele în timp ce conștiința voastră personală experimentează furie, judecată, frică sau durere, nu veți fi în stare să trageți cea mai înaltă vibrație a luminii prin Chakra voastră Coroană. Cel mai bine este să faceți o scurtă meditație înainte de a începe Ceremonia astfel încât să vă puteți alinia conștiința cu cea a Sufletului/SINELUI vostru Multidimensional. Odată ce ați făcut acest lucru, vă va fi mult mai ușor să mențineți o stare de Compasiune Detașată.

Corpul vostru fizic este un instrument, ca și o ghitară. Așa cum vă ”acordați” ghitara înainte și după fiecare ”interpretare”, este nevoie să vă acordați și corpul în mod regulat. Meditația de respirare în jos a culorilor pe care v-am prezentat-o mai înainte vă va ajuta în curățarea conștiinței și vehiculului vostru pământesc prin alinierea chakrelor voastre cu dimensiunile mai înalte, Coroana voastră Elohim și Sufletul/SINELE vostru interior.

Cântarea

Atunci când cântați E – lo – him, ”E” sună ca ”AE”. Pentru a crea acest ton focalizați-vă pe inimă pentru a vă găsi cheia tonalității, tonul rezonant al Chakrei Inimii voastre, care vă conectează la Dorul din Inima voastră. Acest ton este marcat ca fiind culoarea verde în Ceremonie.

”Lo” sună ca și ”LOU”. Pentru a crea acest ton focalizați-vă pe Chakra Rădăcină pentru a găsi cea mai joasă notă pe care o puteți crea și tonul care este în cea mai mare rezonanță cu planeta mea. Acest ton este marcat ca fiind culoarea roșie.

”Him” sună ca și ”HYMN”. Pentru a crea acest ton focalizați-vă pe cel de-al Treilea Ochi pentru a găsi tonul care rezonează în fruntea voastră și conectați-vă la Viziunea din mintea voastră. Acest ton este marcat ca fiind culoarea indigo.

În timp ce cântați veți folosi emoția tonului vostru pentru a curăța culoarea undei. Pe măsură ce vă conectați mai intens la undă, veți SIMȚI emoția care a creat-o. Atunci când cântați E – lo – him cu acea emoție inițială, în timp ce trageți Lumina Mai Înaltă prin cristalul Coroanei voastre Elohim, FLUXUL de Lumină va transmuta emoția/tonul în Compasiune Detașată și apoi în Iubire Necondiționată. În timp ce rezonați la Iubirea Necondiționată, sunetul transmută în cel mai pur ton al său și lumina transmută în cea mai clară culoare a sa.

Această Ceremonie poate fi finalizată cu succes numai de către cei care sunt în stare să se predea în totalitate Sufletului lor, deoarece ego-ul uman va începe probabil să judece. Așa cum aceia dintre voi care v-ați examinat profund experiența trei dimensională pe care ați învățat-o știți: ceea ce judecați, deveniți. Prim urmare, mai întâi curățați-vă pe voi și apoi curățați pământul meu. De fapt, de fiecare dată când vă curățați pe voi înșivă, voi curățați și partea voastră din Conștiința Colectivă, care, în cele din urmă, îmi va curăța pământul meu.

Articularea Cântării

Prin articulare se înțelege forma pe care gura voastră trebuie să o ia pentru a crea fiecare ton. Deoarece voi acționați ca un Elohim, forma este vitală. Când produceți sunetul ”E” gura voastră este deschisă și trageți aerul în sus din sinele vostru interior prin partea din spate a gâtului. Acest ton este adeseori folosit de către Nativii Americani atunci când cer ajutor pământului meu. ”E” rezonează nu numai la inima voastră ci și la ”Inima lui Gaia”. Asigurați-vă că vă chemați Dorul vostru de CASĂ pe Pământ atunci când cântați acest ton.

Articularea tonului ”LO” trage sunetul în mijlocul gurii voastre și crează o mare cavernă astfel încât voi să puteți crea cel mai jos ton al vostru pentru a împământa Ceremonia prin Chakra voastră Rădăcină și adânc, adânc în pământul meu. Asigurați-vă că rămâneți în uniune cu pământul meu în timp ce cântați acest ton.

Tonul ”HIM” mută sunetul mai sus, în tractul nazal și forțează afară tonul prin nările voastre, ceea ce crează o rezonanță a acestui ton în cel de-al Treilea Ochi al vostru, ca și în cântarea ”OM”. Focalizați-vă pe Viziunea de ACASĂ pe Pământ în timp ce extindeți tonul, cu gura închisă, reducând treptat volumul până când aduceți tonul în Tăcerea Sufletului/SINELUI vostru interior.

Puterea Compasiunii voastre Detașate este cea care vă eliberează de toată frica, și prin urmare de judecată, pentru a-i permite conștiinței voastre să se înalțe în Iubirea Necondiționată. Iubirea este forța vindecătoare a Universului și Iubirea Necondiționată vindecă NECONDIȚIONAT.


Vă mulțumesc pentru serviciul adus planetei NOASTRE. Vă cunosc și vă iubesc pe toți și apreciez profund contribuția voastră. Acum, că Coroana voastră Elohim este calibrată, am să vă prezint Ceremonia. Amintiți-vă, o fac și eu împreună cu voi.

Sursa: Gaia Vorbește

Traducere Monica Poka 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.