miercuri, 7 septembrie 2016

Pregătirea Pentru Primul Contact - Capitolul XXII


Parteneri în Lumină cu Natura
Sharman Pleiadeanul prin Sue Lie

Salutări. Sunt Comandantul Sharman și vă vorbesc de pe Nava noastră Stelară. Spun Navă Stelară pentru că mulți dintre noi mențin acum o legătură constantă cu Gaia în versiunile patru înalt și cinci dimensionale ale realității Ei.

Oamenii au adoptat o credință, sau prejudecată, că numai oamenii trei dimensionali sunt vii și orice altceva intră în categoria ”natură”, ca și cum categoria ”uman” ar fi fost mai importantă decât categoria natură. Adevărul este că natura a putut supraviețui și să se dezvolte mult mai bine înainte ca oamenii să devină ”civilizați”. În realitate, oamenii ne-civilizați au fost mult mai acordați și în coeziune cu natura decât a fost așa-zisul ”om modern”.

Omul modern a adus daune incalculabile și distrugere tuturor formelor naturii cum ar fi copacii, munții, animalele, peștii, păsările precum și ciclurilor de unitate cu întreaga viață. Ciclul de unitate cu întreaga viață începe la nașterea oricăruia dintre elementele naturii și continuă să includă întreaga planetă.

Acesta este ACUM-ul pentru omenire ca să-și amintească ceea ce ei înnăscut au știut ca și copii dar au uitat când au crescut, și anume, că TOTUL ESTE VIU. Chiar și ”lucrurile” pe care oamenii le folosesc în viața de zi cu zi sunt înconjurate de aurele vii ale fiecărei persoane care le-a atins vreodată.

Știați că vă lăsați amprenta câmpului de energie pe fiecare lucru sau persoană pe care o atingeți vreodată?

Atâta vreme cât cineva este ignorant de acest fapt, el/ea se poate comporta ca și cum nu ar avea această putere. Cu toate acestea, voi toți aveți această putere și fiecare om vă afectează realitatea cu un singur gând, atingere, emoție sau interacțiune. Acesta este motivul pentru care oamenii au fost numiți cândva ”Păstrătorii Pământului”.

Din nefericire, într-o măsură alarmantă, omenirea nu ”păstrează” pământul. Ea mai degrabă l-a distrus. De fapt, omenirea a distrus și aerul, lucru care a diminuat puterea Soarelui de a vă transmuta realitatea. În loc să transmute Pământul într-o frecvență mai înaltă, mărețele ființe ale Soarelui au fost nevoite să vindece daunele pe care omenirea i le-a adus lui Gaia.

Omenirea a infectat și apa, care este vitală pentru ca întreaga viață să crească și să se dezvolte în cel mai puternic potențial al său și a tratat elementele Pământului ca și cum ar fi ”murdărie”. Omenirea a creat atât de mult smog încât multe dintre razele mai înalte ale Soarelui au fost ecranate. Mai mult de atât, oamenii au infectat apa cu deșeurile multor ”lucruri” pe care ei le-au creat.

Dar ACUM acea eră se încheie. ACUM a sosit momentul ca Mama Gaia să fie recunoscută drept casa pe care fiecare dintre copiii Ei s-a născut pentru a o proteja și păstra. Dar este nevoie ca mai întâi copiii Ei să crească în adulți responsabili.

În acest ACUM răsare o nouă eră. Aceasta este era în care omenirea va învăța să caute ÎN în loc să caute DEASUPRA. Nu vor mai avea un Dumnezeu invizibil care se află undeva în cer, de fapt, în chiar cerul pe care omenirea l-a viciat alegând profitul înaintea ecologiei.

Calea către Dumnezeu nu este determinată de către destinațiile fizice de sus, peste tot în jur sau dedesubt. Dumnezeu este în fiecare om, chiar și în cei care au căzut, sau au fost forțați, în întuneric, cum ar fi copiii Illuminati-lor.

Fiecare om este un portal prin care ”Cerul” se poate manifesta pe Pământ. Dar ce este Cerul? Cerul este eliberarea calităților combinate ale Înțelepciunii, Puterii și Iubirii lucrând ca UNA. Înțelepciunea Infinită, Puterea Multidimensională și Iubirea Necondiționată sunt calități la care omenirea se întoarce pe măsură ce își re-îmbrățișează expresiile cinci dimensionale și mai mult ale Înțelepciunii Infinite, Puterii Multidimensionale și Iubirii Necondiționate.

”Unde găsesc aceste calități?” întreabă mulți. Răspunsul este că găsiți aceste calități în propriul vostru vehicul fizic, în propria voastră Inimă Înaltă care vă va ajuta să vă conectați sinele vehicul pământesc cu propriul vostru Corp de Lumină pe deplin trezit și care se află în propriul vostru sine corp fizic.

”Cum pot face această conectare?” întrebați voi. Răspunsul este că voi v-ați născut cu această conectare. Cu toate acestea, greutățile și provocările unei vieți trei dimensionale v-au făcut să uitați. Ați uitat și din cauza problemelor de securitate. Cei care și-au amintit și au încercat să împărtășească adevărul au fost adesea ironizați, ignorați, răniți sau chiar uciși.

Din fericire acea experiență ajunge la fianlul ei. Când dimensiunea a treia a fost dimensiunea principală ca locuire, polaritățile unei frecvențe atât de scăzute au creat limitarea și separarea voastră de propriul vostru Sine Mai Înalt și de planeta pe care s-a născut vehicul vostru fizic.

Ați ales să vă luați un vehicul de aceiași frecvență și elemente ca și Pământul pentru a ajuta la ascensiunea planetară a lui Gaia. Mulți oameni vorbesc despre ascensiunea lor personală, dar sunteți deja ascensionați cu toții. ”Multidimensionalul voi” trăiește deja în dimensiunile mai înalte.

Toate aceste versiuni ale SINELUI vostru Multidimensional
poartă o formă care rezonează la frecvența fiecăreia dintre aceste dimensiuni.

Omenirea a venit din nou și din nou pe Pământ pentru a vindeca rănile pe care le-ați lăsat în Pământul lui Gaia, în aerul și apa Ei, precum și în pământul ei. Pentru că ”nu v-ați făcut curat în cameră” nu vă puteți ”juca în dimensiunea a cincea” până nu veți încheia ciclul vieții voastre trei dimensionale.

Pentru a încheia ciclul vieții voastre trei dimensionale, sunteți chemați să transmutați toate rămășițele tuturor încarnărilor voastre trei/patru dimensionale pe Pământ. Din nefericire, nu vă puteți curăța reziduurile provenite din încarnările voastre până când nu vă treziți suficient de mult în forma voastră fizică pentru a putea accesa calitățile voastre multidimensionale înnăscute.

Din momentul în care sunteți conștienți de propriile voastre calități multidimensionale, sunteți capabili să faceți pe Pământ ceea ce ați promis să faceți pentru Pământ înainte de a vă lua vehiculul fizic Pământesc. Din nefericire, mulți prea mulți dintre voi v-ați pierdut în fascinația individualității.

Așadar, ați uitat că individualitatea nu era o jucărie cu care să vă jucați. Individualitatea era, și este, un punct de focalizare. Individualitatea este ”vârful de peniță” cu care să vă scrieți propriile voastre declarații. Individualitatea este punctul de focalizare a ceea ce vedeți, auziți, mirosiți, atingeți și, prin urmare, percepeți a fi realitatea voastră.

Cu toate acestea, fiecare individ își are propria sa realitate și propria sa experiență personală a vieții în dimensiunea a treia. Odată ce trăiți în expresia trei dimensională a SINELUI vostru, voi sunteți legați de Legea Cauzei și Efectului trei dimensională a Pământului care guvernează această frecvență a realității lui Gaia.

Dacă vreți să părăsiți acea frecvență a lui Gaia, așa ca un excursionist, este nevoie să vă împachetați gunoiul. Pentru ca să ieșiți din experiența voastră trei dimensională este nevoie să vă colectați ”gunoiul”, să vi-l puneți în rucsac și să o lăsați pe Gaia exact așa cum ați găsit-o. De fapt, vă rugăm să o lăsați pe Gaia mai bine decât ați găsit-o.

În acest ACUM al procesului de ascensiune a lui Gaia, este nevoie ca voi să o lăsați pe Gaia într-o formă MAI BUNĂ decât era atunci când ați intrat în încarnarea voastră actuală. La fel ca și excursionistul, trebuie să vă asigurați că ați colectat tot gunoiul pe care l-ați lăsat vreodată în oricare și în toate ”drumețiile/încarnările” voastre anterioare în dimensiunea a treia.

De fapt, sunteți invitați să împachetați tot gunoiul care a fost lăsat vreodată de cineva care a făcut vreodată o ”drumeție” în dimensiunea a treia. Vedeți voi, traseele trei dimensionale sunt acum în construcție și vor fi închise din cauza reparațiilor. Numai membrii echipei de curățenie vin pe Gaia acum.

Motivul este că cei care mai funcționează sub influența OBICEIURILOR 3D al lui ”mai întâi eu” nu vor fi lăsați să intre în acest ”joc al ascensiunii”. Acest joc al ascensiunii a ajuns într-un punct de ”schimbare critică” și cei care sunt focalizați pe întuneric și/sau putere-asupra-altora nu vor mai fi lăsați să se joace aici.

Cei care nu au învățat încă că ”energia emisă este energia care se întoarce” (la emitent n.t.) sau ”cum să trăiești și să împărtășești câmpul de energie al Iubirii Necondiționate” sunt redirecționați către o altă planetă trei/patru dimensională.

Gaia se află acum ”în construcție” pentru a deveni o planetă cinci dimensională. Ea acceptă cu bucurie sufletele care doresc să participe la re-construcția Ei, dar NU-i va tolera pe cei care au în planul nașterii lor ”puterea asupra altora”.

De fapt, chiar și cei care și-au lăsat reziduurile de întuneric pe Gaia, dar doresc să transmute acea energie, vor fi redirecționați către frecvența patru dimensională a lui Gaia care va rămâne deschisă până când se încheie construcția cinci dimensionalei Gaia.

În aura de frecvență patru dimensională a lui Gaia, energia emisă este instantaneu returnată ca și energie primită. Prin urmare, dacă experiențele trei dimensionale ale cuiva nu s-au încheiat prin asumarea deplină a responsabilității pentru ”energia pe care o emite” și apoi transmutarea propriului său întuneric/frică în lumină/iubire necondiționată, aceștia vor fi redirecționați către o altă planetă trei dimensională.

Prin urmare, pe măsură ce pe corpul planetar al lui Gaia este lăsată din ce în ce mai puțină energie negativă de către oamenii iresponsabili, Gaia va fi mult mai ușor în măsură să transmute și să se re-nască în octava cinci dimensională a sinelui ei. De fapt, în acest ACUM al vostru, multe Ființe Mai Înalt Dimensionale din galaxie înconjoară Pământul.

Unii dintre locuitorii acestor Nave își împărtășesc conștiința cu oamenii treziți, care sunt adeseori expresiile trei dimensionale ale propriului lor SINE Multidimensional. Datorită ”lungului proces de creștere” pe Pământ, multe dintre aceste Ființe Mai Înalt Dimensionale împărtășesc cu adulții care și-au expansionat conștiința în dimensiunile patru înaltă și cinci.

Cu toate acestea, sunt din ce în ce mai mulți copii și adulți care sunt în stare să accepte în mod conștient și să împărtășească informația care este trimisă prin ei de către expresiile mai înalt dimensionale ale SINELUI lor. Toți acești oameni pot accepta frecvența mai înaltă fără să fie nevoie să-și părăsească Vehiculul Pământesc.

Acesta este motivul pentru care atât de mulți mănâncă mai sănătos, meditează, fac exerciții și fac tot ceea ce este necesar pentru a-și crește rezonanța astfel încât frecvența mai înaltă a SINELUI lor să poată să se împletească cu forma lor umană fără să-i dăuneze acesteia.

Așa cum numai pietrele de cea mai înaltă frecvență, cum sunt cristalele, pot accepta și folosi dimensiunile mai înalte ale luminii, numai corpul vostru cinci dimensional poate accepta și folosi pe deplin cele mai înalte frecvențe ale luminii.

Din fericire, ”Corpul de Lumină” al vostru este amplasat în Kundalini voastră, care este înconjurată de coloana voastră vertebrală. Dacă sunteți conștienți de Corpul vostru de Lumină înnăscut și, în același timp, de cristalele gigantice din miezul lui Gaia, atunci știți probabil că din momentul în care ați capturat acea Lumină Mai Înaltă o veți împărtăși cu Gaia.

Pe măsură ce puteți accepta această Lumină Mai Înaltă în vehiculul vostru, asigurați-vă că îl înconjurați cu Iubire Necondiționată pentru a vă proteja fragilul corp trei dimensional.
Apoi, asigurați-vă că:
- Trimiteți acea Lumină mai Înaltă în jos prin canalul de trecere al propriului vostru SINE Corp de Lumină latent inter-dimensional ...
- ȘI în Miezul lui Gaia și Cristalele de Temelie din Centrul formei Ei planetare.

”Dar ce va face asta propriului nostru corp fragil trei dimensional?” vă auzim întrebând. Amintiți-vă că sistemul principal de operare a corpului fizic a lui Gaia este energia emisă este energia care se întoarce. Prin urmare, atunci când vă oferiți propriul vostru corp fizic să servească ca și canal de trecere pentru ca lumina mai înaltă să intre în miezul lui Gaia, acea lumină intră și în miezul vostru.

Așa cum miezul lui Gaia este deja înnăscut cinci dimensional și așteaptă ACUM-ul transmutării în Planeta ei de Lumină cinci dimensională, și miezul vostru kundalini este înnăscut cinci dimensional și așteaptă ACUM-ul pentru a transmuta în Corpul vostru de Lumină cinci dimensional.

”Ceea ce tu oferi se va întoarce la tine” este o componentă importantă a ”Sistemului de Operare 3D Cauză și Efect”. Prin urmare, pe măsură ce oferiți Lumina Mai Înaltă pe care ați captat-o în propriul vostru Vehicul Pământesc, ea se VA întoarce la voi de la fiecare persoană, loc, situație și lucru căreia i-ați trimis-o.

Oh, gloria Marii Recolte când toată Lumina Mai Înaltă pe care ați captat-o și trimis-o întregii vieți se întoarce la voi. Acesta este ACUM-ul în care veți deveni ceea ce ați captat și împărtășit.


În acest ACUM, veți deveni LUMINĂ!


Traducere Monica Poka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.