sâmbătă, 12 aprilie 2014

Copiii Noii EreMesaj de la Jeshua prin Pamela Kribbe


Dragi prieteni, vă urez un cordial bun venit. Energia mea curge printre voi iar voi o simţiţi ca energia de acasă, o Casă către care vă îndreptaţi şi de la o Sursă din care voi veniţi. Energia mea nu este doar energia unui singur om care a trăit pe pământ acum două mii de ani. Reprezint o energie a Sursei din care toţi faceţi parte şi în care sinele voastre superioare sunt prezente ca unul, ca o energie de grup.

La acest nivel al unităţii există suprasufletul pe care îl puteţi numi energia Christică şi care ne acoperă pe toţi ca o umbrelă, inclusiv pe mine, Jeshua. Din această energie vă aducem  mesajele pe pământ şi îndreptaţi o oglindă către voi atunci când temporar pierdeţi şi nu vă puteţi găsi drumul. Este energia sinelui vostru superior, familia sufletului vostru, suprasufletul vostru, pe care dorim să vi-l prezentăm. reamintesc de Sursa din care voi vă trageţi  şi din care provin cele mai profunde inspiraţii ale voastre.
Inspiraţia care vă reuneşte are de a face cu aducerea Luminii pe pământ. Are de a face cu sosirea Noii Ere. Încarnarea voastră aici şi acum pe pământ este profund legată de vremurile de tranziţie în care trăiţi acum. Acum ceea ce vreau să vă vorbesc astăzi este despre sosirea unei noi generaţii de copii pe pământ. Aceşti copii arată alte calităţi decât cele cu care v-aţi obişnuit din trecut. Cum se întâmplă asta? De unde vine acest fenomen? Pentru a înţelege asta  am să vă duc înapoi în timp şi am să vă arăt cum aţi fost voi pionierii acestui nou val de energie pe care aceşti copii o aduc.

Au fost momente pe pământ atunci când energia a fost grea şi densă. Totul era guvernat de reguli şi regulamente cu puţin loc pentru imaginaţia şi competenţele intuitive care aduc o energie iubitoare şi jucăuşă. Pentru multă vreme această energie grea a pus stăpânire pe pământ. Am fost un pionier în spargerea influenţei acestei energii sufocante, în a aduce Lumina într-o realitate întunecată în care puterea şi asuprirea au fost predominante. Era oprimată imaginaţia, libertatea de exprimare, energia inimii.

În decursul acestei istorii, cel de-al Doilea Război Mondial a venit ca un punct de cotitură. În trezirea ce a urmat acestui război, o nouă eră şi timp spiritual s-au născut, care vă este cunoscută ca şi revoluţia din anii şaizeci. Aceasta a însemnat, de asemenea, o revoluţie spirituală. Energia inimii a renăscut la momentul respectiv şi, deşi energia anilor şaizeci a fost într-o oarecare măsură liber-plutitoare şi naivă, cu toate acestea, ea a constituit un progres. Ea a vestit o energie nouă şi vibrantă.

Aceia dintre voi care s-au născut în perioada din preajma sau de după al doilea război mondial au fost pionierii unei noi ere. Voi aţi creat fundaţia spirituală pentru ca o nouă generaţie de copiiapară, care au recunoscut cântecul inimii voastre şi îl duc mai departe. Aş dori să vorbesc despre aceşti copii acum.

Acesti copii vin cu o energie care este mai pură şi mai înaltă decât oricând. Prin "mai înaltă" Vreau să spun sunt în măsură să păstreze intactă o mai mare parte din energia sufletului lor atunci când ajung pe pământ. Un alt mod de a spune acest lucru este să spunem vălul dintre realitatea materială şi tărâmul spiritual a devenit mai subţire datorită muncii de pionierat pe care voi şi mulţi alţii aţi făcut-o în deceniile de după al Doilea Război Mondial.

În acele zile multe au fost stabilite în mod deschis, autorităţile tradiţionale au fost repuse în discuţie, noi concepte au ieşit la suprafaţă şi au influenţat conştiinţa colectivă a umanităţii la nivel mondial. La prima vedere, acest lucru a condus la confuzie şi haos, dar energia inimii întotdeauna duce la confuzie şi haos în ochii celor care iubesc normele şi structurile şi care caută o autoritate fermă pentru a auzi adevărul. Zilele acelea au trecut. Toţi aspiraţi să simţiţi şi să găsiţi energia adevărului şi clarităţii în voi înşivă. Această muncă interioară deschide calea pentru o nouă eră pe pământ. Toţi aveţi un picior în vechea epocă şi celălalt picior în cea nouă. Tranziţia la nou este o transformare lungă, treptată. Copiii care se nasc acum sunt deja stabili în noua eră mai mult decât aţi făcut-o voi vreodată. Cu toate acestea, există o legătură importantă şi recunoştinţă între voi şi ei.

Pentru a clarifica aceasta permiteţi-mi să spun mai multe despre diferitele grupuri de copii care intră acum pe pământ. Toţi acei dintre voi care sunt prezenţi aici şi toţi cei care se simt deosebit de atraşi de acest mesaj sunt suflete ale Lucrătorilor în Lumină. Am vorbit despre caracteristicile sufletelor Lucrătorilor în Lumină şi istoria lor de-a lungul veacurilor în channeling-urile trecute (a se vedea seria Lucrătorii în Lumină). Sunteţi bătrâni şi aveţi înţelepciunea şi experienţa multor, multor vieţi. Din cauza a tot ceea prin ce aţi trecut, v-aţi dezvoltat o sensibilitate în sufletul vostru care vă face înţelepţi şi plini de compasiune, dar deasemenea şi vulnerabili. De multe ori v-aţi simţit "diferiţi" şi nu v-aţi încadrat atât de bine în mediul social. Mai ales în momentele în care ordinea, disciplina şi reprimarea sentimentelor au fost ceva normal, acest lucru v-a provocat o suferinţă profundă şi v-a  rănit centrul sentimentelor voastre. Dar sensibilitatea care vă este caracteristică, acum o puteţi vedea clar reflectată în ochii copiilor Lucrători în Lumină care se nasc pe pământ.

Acesta este primul grup al "copiilor noii ere". Aş dori să se facă o distincţie. Ei sunt suflete Lucrători în Lumină, care sunt, practic, la fel ca voi, dar ei intră printr-o poartă diferită sau alt văl pe pământ. Ei sunt mai puţin împovăraţi cu energia vechii ere, decît aţi fost voi. Aţi avut de a face cu vechile metode de învăţământ, bine intenţionate, dar de multe ori sufocante, metode de creştere a copiilor, care de multe ori au reprimat sentimentul original de mirare al copilului, imaginaţia şi stima de sine. Toate acestea s-au schimbat în ultimele decenii. Există mai multă libertate, mai mult spaţiu pentru a simţi, mai multă înţelegere pentru  importanţa emoţiilor, mai mult respect pentru caracterul individual al fiecărei persoane.

Sufletele Lucrătorilor în Lumină care acum intră sunt altfel primite, într-o energie diferită, iar acest lucru le permite să aducă mai mult din energia sufletului lor şi lumina lor cosmică prin văl. Sensibilitatea lor este, prin urmare, în mod clar vizibilă şi poate provoca, de asemenea dezechilibre, dar voi explica asta în continuare.

Aş dori să se facă distincţia unui al doilea grup de "copii ai noii ere ". Ei sunt suflete pământ. Ei, istoric, nu fac parte din familia sufletelor Lucrătorilor în Lumină despre care am vorbit înainte (a se vedea seria Lucrătorii în Lumină pentru distincţia între sufletele Lucrătorilor în Lumină şi sufletele pământ). Dezvoltarea lor este profund legată de evoluţia vieţii pe pământ. Ei sunt acum ca un grup care trece prin stadiile incipiente ale renunţării la conştiinţa bazată pe ego şi se deplasează spre o conştiinţă bazată pe inimă. Sufletele pământ care au intrat pe pământ, în ultimul timp afişează o sensibilitate mai mare. Aceasta  este din cauza dezvoltării lor interioare proprii şi, de asemenea, deoarece vălul se subţiază şi există mai mult loc pentru exprimarea de sine emoţională. Ei sunt, de asemenea, parte a noului val de energie care acum vine prin intermediul copiilor.

Apoi, există un al treilea grup pentru care doresc să se facă distincţia. El se numeşte în prezent, copiii de cristal de către literatura voastră spirituală. Aceşti copii sunt relativ noi pe pământ, ei nu au petrecut multe vieţi aici, deşi au o experienţă bogată în alte dimensiuni sau planuri de existenţă. Ei au fost încarnaţi acolo în alte forme decât corpul uman. S-ar putea numi, de asemenea, copii stelari. Energia lor este de multe ori visătoare şi sunt, de asemenea, caracterizaţi de o mare sensibilitate. În cazul lor s-ar putea manifesta simptome fizice cum ar fi alergiile alimentare sau probleme ale pielii care pot apărea din cauza dificultăţilor în acomodarea cu energia de pe pământ, densitatea şi imaturitatea realităţii materiale. Aceşti nou-veniţi pe pământ aduc o foarte rafinată energie eterică şi au nevoie de o amplă protecţie şi siguranţă pentru a se putea împământa pe deplin.

Am numit acum trei grupuri de copii, care sunt toţi copiii noii ere. Astfel, am putea spune că toţi copiii încarnaţi în prezent fac parte din Noua Eră, în funcţie de natura lor.

Voi, cei care ascultaţi sau citiţi acest lucru sunteţi în special familiarizaţi cu sufletele Lucrătorilor în Lumină, pentru că sunteţi voi înşivă unul. Toţi sunteţi profund inspiraţi să aduceţi Lumina pe pământ şi, în acelaşi timp, purtaţi în voi răni vechi priniuite de respingere şi de singurătate. Din acest motiv, nu este întotdeauna uşor pentru voi să simţiţi o conexiune iubitoare şi sigură cu pământul. Dar acesta este adevăratul punct care este extrem de important în a ajuta noii copii să-şi ancoreze energia şi să ducă o viaţă împlinită. Experimentarea de către voi înşivă a unei conexiuni iubitoare şi reale cu pământul este o condiţie prealabilă pentru a-i putea instrui şi sprijini şi de a le oferi siguranţa emoţională de care ei au nevoie.

Voi menţiona acum unele dintre problemele cu care aceşti copii s-ar putea întâlni şi ce puteţi face în acest caz ori de câte ori vă aflaţi în contact cu ei ca părinte, profesor sau terapeut. Unii dintre voi se simt chemaţi să lucreze cu ei şi acest lucru este foarte potrivit, de vreme ce voi sunteţi special iniţiaţi în recunoaşterea motivelor şi inspiraţiilor care stau la baza acestora. Recunoaşteţi aspecte ale lor care au fost reprimate şi sufocate în voi înşivă în timpul copilăriei sau mai târziu. Acesta este motivul pentru care problemele cu care se confruntă aceşti copii vă pot afecta la un nivel emoţional profund, voi vedeţi în ei o reflexie a voastră, dragostea voastră, originalitatea şi, de asemenea, durerea voastră. Într-adevăr, aceşti copii ar putea la fel de bine experimenta durerea de a nu se simţi bine veniţi pe pământ. Chiar dacă timpurile s-au schimbat, nu este de la sine înţeles ei vor găsi forme de manifestare care se potrivesc cu vibraţiile şi nivelul lor de conştiinţă. Acest lucru are mai multe motive.

Primul este că energia sau vibraţia lor nu se potriveşte încă cu energia de pe pământ şi a conştiinţei umane colective. Ei sunt înaintea timpului lor. Această lipsă de înţelegere între vechi şi nou vă este familiară din propria experienţă. Există o cunoaştere şi o înţelepciune cordială în voi, generaţia mai în vârstă, cunoaştere care nu a fost foarte convenabilă în realitatea societăţii voastre. Au fost contrare unor valori şi noţiuni profund tradiţionale şi au fost privite cu scepticism şi neîncredere. Copiii au de-a face cu aceeaşi împotrivire, pentru că ea nu a dispărut încă. Mai mult decât atât (acesta este al doilea motiv), realitatea materială pe pământ are o încetineală în ea din cauza densităţii sale. Visele şi dorinţele nu se manifestă rapid sau uşor. Pentru arealiza cea mai profundă inspiraţie, trebuie să fiţi în măsură să conectaţi la pământ la toate nivelele: emoţional, fizic, mental şi spiritual. Numai atunci energia voastră poate găsi terenul fertil şi abia apoi seminţele sufletului vostru pot să încolţească şi să înflorească.

Pentru copiii din noua eră, va fi foarte important ca ei să fie capabili să se împământeze, ceea ce înseamnă că ei vor şti cum să-şi conecteze energia lor cosmică, care poate fi zdrobitoare, înflăcărată şi inspirată, la realitatea pământului. Este important ca aceştia să-şi sporească răbdarea de a-şi canaliza energia sufletului la realitatea energetică a acestei planete. De asemenea, este vital ca aceştia să aibă răbdare cu acele părţi ale omenirii şi societăţii, care au rămas în urmă şi care nu sunt încă în măsură să înţeleagă înţelepciunea pe care le-o oferă, sau care chiar interpretează comportamentul lor ca încăpăţânat şi rebel.

Aici are loc o ciocnire între vechi şi nou, ciocnire care poate cauza probleme. Energia noilor copii va fi adesea greşit interpretată de către persoanele care fac parte din vechea mentalitate care spune disciplina, ordinea şi supunerea sunt premisele pentru dezvoltarea deplină a abilităţilor şi a personalităţii copilului. Acum voi sunteţi de fapt cei care stau între vechi şi nou şi care sunt capabili să construiască o punte între ele. Voi aţi avut de suferit pentru că aţi avut de controlat şi de păstrat în voi mult din adevărata voastră energie spirituală. Ştiţi cum este te simţi blocat în exprimarea de sine. Trebuie să înţelegeţi, prin urmare, noii copii destul de bine, voi înţelegeţi nevoia lor de a se elibera de regulile bazate pe autoritate şi asuprire a sentimentelor.

Aceşti copii trebuie să aibă loc pentru explorarea de sine şi individualitate şi în acelaşi timp, ei trebuie să înţeleagă valoarea disciplinei pline de iubire, spre deosebire de disciplina autoritară. Ei trebuie să înveţe cum să-şi canalizeze şi gestioneze energia fără să o reprime ei înşişi. Aceasta este exact problema cu care aţi avut de-a face voi înşivă pe drumul vostru lăuntric. Pentru voi toţi este extrem de important să fiţi capabili să vă canalizaţi energia cosmică, scânteia voastră interioară de lumină prin corpul vostru în realitatea pământului. În special, aceasta înseamnă că aveţi de-a face cu emoţiile care vă blochează de la a fi cu adevărat prezenţi în aici-şi-acum şi de la vă exprima în realitatea materială.

Este una dintre cele mai mari probleme pentru sufletele Lucrătorilor în Lumină, "complexul"  lor ca să zicem aşa, că ei poartă multă energie spirituală în partea de sus a câmpului lor energetic (umeri şi cap), care stagnează şi nu poate găsi calea în jos. Energia lor nu se poate conecta în mod corespunzător la pământ, care este un alt fel de a spune că vă păstraţi energia în interiorul vostru şi vă simţiţi în imposibilitatea de a exprima în mod satisfăcător. Aceasta se poate întâmpla fie în relaţiile private fie în mediul de lucru, unde vă puteţi simţi mai puţin împlinit şi creativ decât aţi putea fi. Toate acestea au de a face cu a nu fi pe deplin împământaţi. Şi motivul pentru care energia nu poate să coboare şi să se întrupeze pe deplin este faptul că există traume emoţionale situate în zona abdomenului care blochează sau întrerupe fluxul. Prin urmare, este foarte important să vă concentraţi atenţia şi conştientizarea asupra acestor părţi din voi care au nevoie de vindecare emoţională.

Este vital dobândiţi un sistem complet încorporat, spiritualitate împământată şi să nu vă păstraţi această energie blocată în partea de sus a câmpului vostru auric. Această energie blocată poate provoca o formă naivă şi dezechilibrată de spiritualitate, care vă poate da sentimente extatice şi de mare entuziasm la fiecare acum şi apoi, dar care nu dispune de "trup" pentru a se conecta cu adevărat la pământ şi a se manifesta în exterior cum ar fi un loc de muncă satisfăcător, o relaţie stabilă, iubitoare şi/sau abundenţă materială. Energia spirituală trebuie să se conecteze la corpul emoţional şi de acolo la realitatea fizică. Ceea ce blochează fluxul sunt răni vechi: emoţii precum frica şi furia, sentimentele de inferioritate, dezamăgirea şi amărăciunea cu privire la viaţă. Acestea sunt obstacolele emoţionale de care vă ciocniţi şi Vă spun că ocupându-vă de aceste probleme emoţionale de bază veţi afla calea pentru găsirea unor modalităţi de sprijinire a noilor copii. Vindecarea voastră emoţională vă va oferi mijloacele de a ajuta copiii să se împământeze ei înşişi într-un mod iubitor şi totuşi disciplinat. Prin abordarea în mod constant a acestor probleme, veţi stabili o pistă energetică pentru ei.

Ce înseamnă vindecarea emoţională ? Aş dori să vorbesc despre acest lucru din nou, deşi aceasta a fost tratată mai bine în channeling-urile anterioare (a se vedea "Confruntarea cu emoţiile", în special). Aveţi toate timpurile cunoscute în care emoţiile erau reprimate şi considerate mai mult sau mai puţin tabu. Mai ales cei mai în vârstă dintre voi aţi crescut într-o generaţie în care acesta a fost standardul. În anii şaizeci a avut loc o reacţie de împotrivire şi emoţiile au fost eliberate, uneori până la cealaltă extremă a exaltării. Emoţiile au fost puse înaintea raţiunii. Raţionalitatea a trebuit să fie pusă temporar deoparte, pentru a investiga în mod liber şi a depăşi limitele tradiţiei. Şi a fost profitabil să se facă acest lucru pentru un timp, dar explorarea liberă a energiilor emoţionale suprimate are însă unele capcane. Emoţiile nu se transformă şi vindecă dându-le frâu liber şi permiţându-le să vă controleze.

Esenţa libertăţii spirituale este faptul de a recunoaşte toate emoţiile şi a le permite să fie acolo, dar, în acelaşi timp rămânând pe deplin conştient, adică îmbrăţişându-le cu conştiinţa voastră angelică proprie. Energiile emoţionale nerezolvate din voi sunt ca nişte copii mici: confuze, triste sau speriate, vin la voi pentru confort. Prin voi mă refer: la îngerul din voi, sinele vostru superior. În acest mod sinele vostru superior, angelic coboară în corpul vostru emoţional pentru a face munca de vindecare, care este misiunea voastră. Iar atunci când face acest lucru, Lumina voastră curge în jos, prin centrele de energie inferioare (chakre), prin mâinile şi picioarele voastre şi apoi afară în lume. Aceasta este ceea ce înseamnă să îţi împământezi energia angelică sau sufletul.

Este un proces care necesită auto-disciplină. Eu folosesc cuvântul disciplină pentru a sublinia faptul că acest lucru nu se întâmplă în mod automat. Procesul de autovindecare necesită o atenţie constantă şi cinstită asupra vieţii voastre interioare şi dorinţa de a face faţă tuturor emoţiilor interioare. Este vorba despre recunoaşterea lor ca fiind ale voastre, asumarea responsabilităţii pentru ele şi a nusimţi o victimă a trecutului, a altor persoane sau a societăţii. Nu, voi sunteţi îngerul care a absorbit aceste emoţii şi care are puterea de a le transforma. Acesta este motivul pentru care aţi venit pe pământ: să vă transformaţi frica, furia şi tristeţea în iubire, iertare şi înţelegere. Procedând astfel, veţi crea o viaţă de bucurie şi împlinire şi veţi face pace cu realitatea de pe Pământ. Şi astfel aţi stabilit o pistă energetică pentru noii copii, care sunt şi care sosesc. Ei au venit cu o energie mai mare, datorită muncii voastre de pionierat, dar fără asigurarea această energie va găsi teren ferm pe care să stea.

Pentru a pregăti ca atare terenul noi toţi, societatea în general, va trebui să se deschidă  aspectelor noi şi diferite ale acestor copii. Avem nevoie să le urăm bun venit şi să le permitem să-şi exprime energia în mod liber şi în acelaşi timp, să îi învăţăm să-şi dezvolte concentrarea şi răbdarea de a-şi canaliza energia la realitatea de pe pământ. Ei au nevoie să-şi exprime energia sufletului lor, inspiraţia lor cosmică, în forme materiale care aparţin pământului. Aşa că ei trebuie să se simtă capabili să se exprime emoţional, mental, creativ şi spiritual în limbaj, comunicare şi organizare. Este important ca ei să se simtă invitaţi să-şi aducă energia în această realitate, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să treacă prin împotriviri interne sau externe şi prin dificultăţi.

Mesajul noilor copii, energia lor clară, cristalină, poate sosi doar pe teren fertil atunci când noi îi ajutăm să stabilească o conexiune iubitoare cu pământul. Cu privire la acest aspect, voi înşivă treceţi printr-un proces de transformare fundamentală în care corpul emoţional este cheia. Sunteţi cu toţii în procesul de asumare a responsabilităţii pentru emoţiile cele mai profunde şi, treptat, le eliberaţi în lumina propriei voastre conştiinţe angelice. Sinele vostru angelic are compasiune pentru frica profundă şi melancolia pe care le-aţi experimentat în acest tărâm pământesc. El face parte din esenţa energiei Christice, care coboară până la cel mai jos punct, unde întunericul pare a fi peste tot în jur, şi face prezenţa Luminii cunoscută. Nu este mare scofală să răspândeşti lumina într-un tărâm cosmic de dragoste şi siguranţă.

Adevărata putere a energiei Christice este că străpunge prin cele mai întunecate celule, aduce iubirea acolo unde abundă lipsa de speranţă. Pe Pământ, o planetă atât de frumoasă şi bogată şi totuşi atît de scoasă din unitate şi din iubire, energia Christică pregăteşte un pat germinativ şi deschide noi perspective. Voi toţi sunteţi mugurii acestor seminţe şi pionierii unei noi ere. Chiar dacă drumul vostru pare dificil şi greu, voi toţi aţi realizat o mare lucrare şi prin schimbările voastre interioare aţi ajutat la deschiderea porţilor pentru noul val de energie a luminii care acum se revarsă în jos pe pământ.

Chiar şi acum, nu va fi uşor. Chiar şi acum, mult întuneric iese la suprafaţă: abuzul de putere, frica, vechea energie. Prin urmare, Vă cer să vă păstraţi credinţa în misiunea voastră : de a aduce lumina încolţită din energia Christică în întunericul vostru lăuntric. Copiii din noua eră vă vor fi recunoscători. Ei au nevoie de voi, dar, de asemenea, vor să vă ofere ceva în schimb. Ei poartă fericirea în inimile lor, o prospeţime încântătoare şi o amintire vie a Acasă. Ei strălucesc cu bucurie şi iubire ca un boboc de floare, plin de promisiuni. Această energiepoate deschide inima şi să stârnească sentimentul de plenitudine jucăuşă şi lumina inimii în voi. Acei dintre voi care se simt vechi şi ruginiţi, care aţi trecut prin multe: deschideţi-vă braţele noilor veniţi! Ei au nevoie de sprijinul şi de experienţa voastră şi vor aduce iubire şi bucurie în vieţile voastre. Acesta este un proces care vă atinge pe toţi, indiferent dacă aveţi de-a face cu copiii în mod direct sau nu. El atinge pe voi toţi.

Aş dori să închei cu un moment de tăcere, în care Vă rog să vă conectaţi la pământ. Pământul însuşi este o inteligenţă, o fiinţă cu suflet, care aşteaptă cu nerăbdare sosirea noilor copii. Ea zîmbeşte singură atunci când se uită la voi, pentru că atunci când aţi sosit aici, într-un alt timp, eraţi şi voi nişte copii atât de frumoşi. Aţi fost pionierii şi mediatorii. Simţiţi recunoştinţa pământului pentru voi. Sunteţi atât de legaţi de acest proces imens. Apoi simţiţi sosirea noilor copii, plini de anticipare şi de inspiraţie. Ei sunt aici, de asemenea pentru a vă ajuta. Vivacitatea şi înţelepciunea lor vă va înveseli şiva aminti că Noua Eră se iveşte, cea mai lungă milă este într-adevăr ultima milă către casă şi că florile iubirii şi ale păcii vor înflori cu adevărat.

© Pamela Kribbe
 

link catre articolul original

Traducere Monica Poka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.