luni, 30 martie 2015

Procesul Ascensiunii – Partea a 2-a – Arcturienii și Familia Voastră GalacticăDe Suzanne Lie

Pe măsură ce vă continuați procesul de ascensiune, pentru că acesta este într-adevăr un proces, conștiința voastră se expansionează în frecvențe din ce în ce mai înalte. Prin urmare, veți fi în măsură ca în mod conștient să percepeți și să colectați câmpuri de energie și forme gând din frecvențe din ce în ce mai înalte. Prin ”colectați” vrem să spunem că din momentul în care percepeți un câmp de energie, acesta va aștepta în aura voastră până când veți decide ce vreți să ”faceți” cu el.

Cu alte cuvinte, nu mai sunteți un observator pasiv al vieții. Forțele cu adevărat creatoare și/sau distructive din realitatea voastră, formele gând și câmpurile de energie vă permit să alegeți dacă doriți să hrăniți acea energie cu frică SAU să îi transmiteți iubirea voastră necondiționată și să o transmutați cu Focul Violet.

Mai mult, câmpul de energie și formele gând pe care le trimiteți în realitatea voastră se vor întoarce din ce în ce mai rapid. Prin urmare, nu veți mai putea fi ”inconștienți” de ceea ce se petrece în realitatea voastră. Cea mai bună parte a conștientizării voastre extinse este că vă puteți observa propriile voastre câmpuri de energie și forme gând pentru a vedea dacă vreți să le trimiteți în lume sau să le transmutați cu iubire necondiționată și Foc Violet.

Cu alte cuvinte, deveniți multidimensional conștienți de sinele vostru și de realitatea voastră. Dacă sunteți într-o stare de frică, care apare adeseori din cauza faptului că sunteți stresați, obosiți, flămânzi sau v-ați implicat într-o formă gând negativă, o puteți instantaneu elibera și transmuta în ACUM. Cu toate acestea, dacă ajungeți să vă implicați în Matricea 3D, nu veți fi conștienți de ceea ce precede crearea realității voastre.

Dacă gândurile și emoțiile voastre sunt bazate pe iubire, veți fi fericiți atunci când ele se întorc la voi. Cu toate acestea, dacă cădeți într-o gândire și emoții pline de frică, și acestea se vor întoarce la voi foarte repede. Deoarece Gaia este o Planetă a ”cauzei și efectului”, ascensiunea Ei se bazează pe nenumărate ”cauze” (forme gând și câmpuri de energie) care se întorc la planeta Ei pentru a-I facilita procesul.

Prin urmare, dragi Emisari ai Luminii, aveți grijă la ce gânduri și emoții trimiteți în lumea voastră, deoarece ele se vor întoarce la voi din ce în ce mai repede. Pe de altă parte, cei care sunt departe de a-și fi expansionat conștiința și trăiesc încă în frecvența ”putere-asupra-altora”, nu-și vor primi energia ”înapoi în conștientizarea” lor pentru încă puțin din ”timpul” vostru.

Acest lucru ar putea părea nedrept pentru cei care nu înțeleg că ascensiunea este un proces de stăpânire completă asupra vehiculului vostru. Când nu înțelegeți acest lucru, s-ar putea să deveniți nerăbdători din cauza faptului că nu înțelegeți că VOI sunteți cei care-și măsoară viteza ascensiunii prin rata/viteza de frecvență a conștiinței voastre pe care VOI o creați prin propriile voastre gânduri și emoții.

În ascensiunile din trecut, oamenii trebuiau să studieze pentru cel puțin șase vieți precum și întreaga lor viață înainte de ascensiunea lor. Toți s-au confruntat cu mari provocări, trebuiau să meargă în Planurile Astrale și să vindece TOATE acțiunile lor egoiste și adeseori au trăit timp de decenii într-o sărăcie lucie, meditație constantă și un imens sacrificiu de sine.

Termenul de ”ascensiune” a devenit modernizat în lumea voastră în ”ia-o repede” și ”unde trebuie să plătesc pentru asta?” Voi ”plătiți pentru ascensiunea voastră” cu controlul complet și total al fiecărui gând și al fiecărei emoții. Prin urmare, nu întrebați ce poate face ascensiunea pentru voi, ci ce puteți face voi pentru ascensiune.  

Mai mult de atât, în era voastră, ascensiunea nu este doar pentru un singur individ, ci pentru întreaga planetă. Prin urmare, omenirea, care se presupune a fi specia cea mai evoluată de pe Pământ, trebuie să se elibereze de atașamentul său de a fi om. În acest fel, vă puteți aminti că o foarte mică părticică a celei mai joase frecvențe din SINELE vostru Multidimensional s-a ”conectat” la această realitate 3D.

Când v-ați conectat la realitatea voastră prezentă, în timp ce aveți nenumărate alte realități care rulează simultan în ACUM, ați făcut-o prin intermediul ”frecvenței semnăturii” voastre. Frecvența semnăturii voastre este scânteia individualității voastre care trăiește într-un vehicul pământesc ”individual” pe care voi îl purtați în scopul de a participa la proiectul holografic al vieții în cea de-a treia/patra dimensiune.

Frecvența semnăturii voastre este frecvența de bază a SINELUI vostru Multidimensional. Aspectul 3D al frecvenței semnăturii voastre se întrepătrunde cu alte frecvențe ale semnăturii voastre 4D și curg în unitatea conștiinței cu frecvențele semnăturii voastre în 5D și dincolo. În toate versiunile nenumărate ale realității voastre voi sunteți aceiași frecvență a semnăturii.

Odată ce vă percepeți realitatea prin percepțiile voastre mai înalte ale formelor gând și câmpurilor de energie, voi începeți să recunoașteți cum fiecare formă gând personală afișează frecvența semnăturii creatorului ei. Sunt, de asemenea, și ”grupuri de forme gând/câmpuri de energie” ale grupurilor care sunt atât de unite încât au o ”frecvență a semnăturii de grup”.

Acest grup este legat în mod intim și este în măsură să facă excursii în conștiință ca O singură ființă. Grupul seamănă mult cu membrii unui aeroplan, cu excepția faptului că se cunosc și se iubesc necondiționat unii pe ceilalți. Unele dintre aceste grupuri sunt mici și unele sunt destul de mari. Oricum ar fi, membrii acestor grupuri sunt atât de aliniați unul cu celălalt încât formele lor gând individuale pot fuziona cu ușurință într-o formă gând de grup.

Odată ce gândirea voastră se expansionează în dimensiunea a cincea și dincolo, voi vă mutați în ”Conștiința Unității”, pentru că voi sunteți pe punctul de a ascensiona. Prin urmare, voi începeți să colectați toate formele gând și câmpurile de energie pe care le-ați creat vreodată în timp ce ați fost conectați la Matricea 3/4D. Prima dată începeți cu ceea ce ați creat în încarnarea actuală.        

Apoi, conștiința unității voastre începe să fuzioneze cu toate nenumăratele versiuni ale SINELUI vostru. Prin urmare, conștiința voastră cinci dimensională caută să se unească cu toate acele forme gând și câmpuri de energie pe care le-ați creat vreodată în TOATE încarnările voastre trei dimensionale.    

Toate aceste forme gând și câmpuri de energie se reunesc în frecvența semnăturii expeditorului pentru a exista ca UNA. Cu alte cuvinte, pe măsură ce conștiința voastră se expansionează în frecvențe și dimensiuni din ce în ce mai înalte, toți ”marcatorii” voștri, toate elementele și derivatele frecvenței semnăturii voastre, se reunesc în crescuta unitate a conștiinței cu mereu-expansivul vostru sentiment de SINE.      

Prin urmare, odată ce toate elementele gândurilor, emoțiilor și acțiunilor voastre din actualul vostru vehicul pământesc sunt reunite cu frecvența semnăturii voastre, voi începeți să colectați formele gând și câmpurile de energie din toate încarnările voastre pe Gaia.

Ascensiunea NU are legătură cu plecarea. Ascensiunea înseamnă asumarea deplinei responsabilități pentru fiecare formă gând și fiecare câmp de energie pe care l-ați creat vreodată în timp ce ați deținut o formă pe Pământ. Înțelegeți modul în care adunați toate componentele frecvenței semnăturii voastre, SINELUI vostru, pentru a rezona în Conștiința Unității cu creatorul realității voastre, VOI?

În timp ce vă continuați Misiunea de a o asista pe Gaia cu ascensiunea Ei planetară, voi trebuie să adunați, iubiți necondiționat și transmutați tot ceea ce ați gândit, simțit și făcut vreodată în timp ce ați purtat un vehicul pământesc. Odată ce v-ați adunat toate formele gând și câmpurile de energie din toate încarnările voastre pe Gaia, voi începeți procesul transmutării tuturor acestor elemente înapoi în expresiile lor înnăscute cinci dimensionale.

Contribuția voastră la ascensiunea planetară este cea a transmutării elementelor voastre personale pământ (simbolizând acțiunile voastre), aer (gândurile voastre), foc (spiritul vostru) și apă (emoțiile voastre) care curg în pământul, aerul, focul și apa planetei.

V-ați oferit voluntar să intrați în această încarnare pentru a ajuta la ascensiunea planetară. Prin urmare, voi sunteți Căpitanul Navei, cel care pleacă ultimul. Prin urmare, voi rămâneți cu planeta (nava) pentru a deschide portalurile în dimensiunile mai înalte chemându-vă toate elementele SINELUI vostru ca să lucreze ca UNUL în propria voastră frecvență a semnăturii. 

Pe măsură ce conștiința voastră se expansionează pentru a îmbrățișa SINELE vostru Multidimensional, vă amintiți promisiunea pe care ați făcut-o de a o asista pe Gaia să ascensioneze înapoi în SINELE Ei Planetar Multidimensional. Vă veți ține această promisiune expansionându-vă conștiința voastră personală în conștiința planetară. În acest fel, în timp ce vă transmutați sinele vostru personal, vă transmutați și sinele vostru planetar.

În timp ce rezonați la conștiința planetară, voi oferiți elementalii voștri personali ai pământului, aerului, focului și apei să curgă în conștiința unității cu pământul, aerul, focul și apa care rezonează cu planeta Gaia. Astfel, orice transmutare o creați în propria voastră formă, ea este automat împărtășită cu forma lui Gaia.

În acest fel, toate elementele trei dimensionale sunt transmutate în elementali cinci dimensionali. Pe măsură ce continuați să lucrați în această manieră multidimensională, frecvența semnăturii voastre se întoarce la deplina sa expresie multidimensională. În acest punct voi nu mai aveți nevoie să ”ascensionați” pentru a merge în dimensiunea a cincea și dincolo, deoarece v-ați amintit că voi ați fost ÎNTOTDEAUNA în dimensiunea a cincea.

Voi nu ați ”părăsit” lumile mai înalte pentru a ”veni” în vehiculul vostru pământesc. În schimb, v-ați extins conștiința voastră multidimensională, miezul propriei voastre frecvențe multidimensionale a semnăturii, pentru a percepe conștient matricea trei/patru dimensională.

Ați uitat cât de ușor iluzia separării vă poate coborî conștiința umplându-vă cu frică. De fapt, în cele din urmă, voi ați uitat că sunteți multidimensionali. Apoi, v-ați blocat în roata vieții și a morții patru dimensională în care v-ați născut în 3D – ați murit – pentru 3D și ați devenit conștienți de 4D, apoi ați murit în 4D și v-ați întors în 3D – și apoi ați luat roata de la capăt.

Ați crezut că ați trăit și ați murit și ați trăit și ați murit și ați trăit și ....Odată ce ați intrat în Matricea 3D/4D, ați început să uitați că VOI n-ați plecat niciodată nicăieri. VOI v-ați extins conștientizarea într-o altă frecvență a realității. Acesta este ACUM-ul pentru a vă expansiona conștiința înapoi în dimensiunile mai înalte.

Dar mai întâi, voi trebuie să vă colectați TOATE părțile SINELUI vostru astfel încât să le puteți transmuta.
Apoi veți împărtăși această transmutare cu Gaia.

În plus, veți împărtăși TOATE transmutările ale TUTUROR realităților Pământului pe care le-ați experimentat vreodată pe Gaia în orice linie temporală. Cu amintirea voastră personală, frecvența semnăturii, voi puteți trimite puterea iubirii voastre necondiționate și Focul Violet în fiecare viață paralelă sau alternativă pe care ați experimentat-o pe Gaia.

Odată ce v-ați adunat toate expresiile voastre umane ale sinelui pe Pământ, vă adunați expresiile non-umane. Da, mulți dintre voi au ales să ia forme de animale, plante precum și a unor ființe mai înalt dimensionale cum ar fi Zânele, Deva și Spiritele supra-luminate.

Provocarea pe care ați promis să o îndepliniți înainte de a vă fi luat orice formă pe Pământul trei sau patru dimensional este că, ați promis să rămâneți ”conștienți” în timp ce vă adunați SINELE. Pentru a rămâne conectați la SINELE vostru Multidimensional voi nu puteți permite nici unui gând, emoții, comportament sau/și dorințe să apară din ”inconștientul” vostru.

De fapt, voi ați promis ”Fără sine inconștient.” Voi ascensionați, și dacă alegeți să vă împliniți contractul pe care l-ați făcut înainte de a vă fi luat vehiculul pământesc, va fi nevoie să rămâneți pe deplin conștienți de propriile voastre gânduri și emoții.

Vă rugăm să înțelegeți că odată ce frecvența voastră se întoarce la dimensiunea a cincea, formele gând și câmpurile voastre de energie se vor manifesta în realitatea voastră FOARTE repede. Dacă aveți un gând bazat pe frică și îl umpleți cu emoția fricii, el se va manifesta aproape instantaneu. Amintiți-vă, în dimensiunea a cincea nu există ”timp”!

Înțelegeți de ce trebuie să rămâneți stăpâni asupra gândurilor și emoțiilor voastre?

Dacă ați putea să vă vedeți realitatea din perspectiva noastră, ați vedea nenumărate gânduri de ascensiune, unitate, iubire necondiționată și Foc Violet care sunt închise brusc de un gând negativ, de nesiguranță, frică și/sau vreun gând egoist care doar atinge marginea conștiinței voastre.

Voi nu mai sunteți copii în formare. Frecvența lui Gaia se mută în dimensiunea a cincea. De fapt, există anumiți ”ACUM” în care dimensiunea a cincea o atinge pe Gaia pentru a crea ”miracole” minunate care se extind dincolo de timp și spațiu pentru a transmuta tot timpul și spațiul de pe planeta Pământ.

Pe de altă parte, mai există ”acte aleatorii de violență”. Cele mai multe dintre aceste acte de violență provin de la oameni. Prin urmare, omenirea este cea care trebuie să le iubească necondiționat și să le transmute. Amintiți-vă, Gaia este o planetă a liberului arbitru care are la bază învățarea legii cauzei și efectului.

Noi, Galacticii și Celeștii, avem nevoie de voi, Emisarii noștri ai Luminii, pentru a percepe aceste forme gând și câmpuri de energie ÎNAINTE ca ele să intre în pământul lui Gaia și să se manifeste. VOI aveți abilitatea de a vă trimite iubirea voastră necondiționată și Focul Violet în Miezul acelor forme gând și câmpuri de energie negative, astfel încât ele să nu se manifeste.

Cel mai bine puteți face acest lucru spunând ”REFUZ să particip în acea realitate posibilă și trimit Iubire Necondiționată și Focul Violet.” În acest fel nu numai că vă păstrați conștiința personală deasupra fricii, dar serviți și la transmutarea acelui câmp de energie sau forme gând înainte ca ea să se manifeste.

Vă puteți imagina cât de suprinse vor fi forțele ”putere-asupra-altora” atunci când vor înțelege că formele lor gând putere-asupra-altora sunt transmutate în putere-în-creații?

Finalizăm acest mesaj în recunoștință și mulțumindu-vă TUTUROR celor care v-ați recâștigat stăpânirea asupra propriilor voastre gânduri și emoții și serviți în același timp ca ”echipajul nostru de curățenie” pentru a opri frica și distrugerea în timp ce stați în forma potențială a formei gând sau câmpului de energie.

Noi suntem membrii Familiei voastre Galactice și Celeste. Contribuția noastră pe care noi ne-o aducem, bravii noștri voluntari în a o asista pe Gaia, este de a vă ajuta instantaneu ori de câte ori ne chemați. Intrați doar în SINELE vostru, și veți găsi darul nostru infinit.

Binecuvântări,
Arcturienii și Familia voastră Galactică.link catre articolul original

Traducere Monica Poka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.