marți, 4 aprilie 2017

Mesaj de la Heru – Camera Creației


Prin Elaine Degiorgio

Stând în Sacra Prezență EU SUNT împreună cu Ghidul meu Principal, Heru, și cu Echipa mea de Ghizi Spirituali, Heru m-a rugat să împărtășesc acest mesaj cu voi toți.

Eu, Heru, sunt unul dintre Dumnezeii Creatori. Noi suntem un grup de Ființe pe care Creatorul Prim le-a creat înaintea acestei Creații, așa că noi suntem mai bătrâni decât acest Univers. Atunci când Creatorul Prim a spus ”Să fie Lumină”, noi am fost instrumentele prin care aceasta a fost manifestată. Noi suntem țesătorii acestei substanțe magice pe care Creatorul Prim o revarsă la nesfârșit. Noi țesem și formăm această substanță Sacră în Forme, în Elemente, în Lumi, în Universuri, în Suflete.

Noi suntem Ființele care creăm Sufletul din interiorul Soarelui și noi creăm Soarele. Toată substanța cu care noi creăm este a Creatorului Prim. Eu personal, împreună cu alții, am fost implicați în crearea acestui Univers, crearea acestei Planete și în crearea a multor suflete care locuiesc această Planetă. Așa că eu sunt Tatăl, Unchiul și Unchiul de-al Doilea al multora dintre voi. Și aș dori să-i revendic pe ai mei – pentru a-i ridica, a-i îmbrățișa și vindeca pe Copiii mei.

Dumnezeii Creatori Crează din Vid. Scripturile voastre vorbesc despre acesta descriindu-l cu o mare elocvență. Vidul – neformatul, minunatul Vid în care nimic nu este format și totul este potențial – este locul în care vor merge Dumnezeii Creatori. Merg singuri, în cupluri sau uneori în grupuri, în funcție de intenția lor. Ei vor ieși din Creație și vor intra în Vid, cam așa cum faceți și voi în tehnica voastră 3D. În acel spațiu ei vor forma, cu Mintea lor Divină și cu Inima lor Divină, intenția lor pentru Creație. Ei își vor exprima acea intenție cu tărie, iar ea se va împlini.

Destul de interesant, există mai multe tipuri de creații. Unele dintre ele au nevoie doar de acea scânteie inițială. În aceste cazuri, Dumnezeii crează ceva independent, care are propria sa viață și care este captat de Vid astfel încât să-și genereze propriul său impuls creator al auto-perpetuării. Un suflet, sau ceea ce devine o Ființă Umană în toate straturile sale multidimensionale, ar fi unul dintre aceste aspecte. În acel moment, acesta este o Ființă individuală. Fie că este conștient de acest lucru sau nu, el are puterea de a-și perpetua propria sa existență la infinit. La nivelul Trei Dimensional unde voi trăiți, acesta ar fi în mare măsură un proces inconștient, dar în Dimensiunile Mai Înalte ar fi mai mult un proces de co-creare conștient.

Apoi, sunt sisteme care sunt diferite prin faptul că ele nu sunt auto-perpetuante. Acest lucru se aplică mai mult Tărâmurilor Minerale și oarecum Tărâmurilor Planetare. În aceste cazuri se vor forma Consilii care să creeze structura. Dumnezeii din aceste Consilii se vor plasa pe ei înșiși, sau o parte din ei înșiși, într-o Cameră a Creației.

O Cameră a Creației este în esență inima Dumnezeului sau Dumnezeilor Creatori. Puterea Iubirii lor este cea care crează. Dacă Dumnezeul Creator este singular, el va intra în Inima sa, cam la fel cum voi intrați în a voastră, pentru a intra în Vid, unde cu iubire și pasiune va crea. Atunci când sunt mai mulți, ei își vor alătura Inimile, iar între ei va fi vasul în care ei crează. Ei crează cu Gândirea Divină, iar Gândirea Divină este foarte diferită de mașinațiunile minții Umane.

Pentru a reveni la discuția mea legat de a crea ceva în Tărâmul Mineral: acea parte a Dumnezeilor Creatori care este plasată în Camera Creației trebuie să rămână acolo atâta vreme cât acea substanță care este creată se dorește să existe. De exemplu, dacă eu doresc să particip la crearea unui rubin, m-aș alătura cu alții și am pune o parte din noi înșine în Camera Creației. Atâta timp cât noi dorim ca structura moleculară a rubinului să existe în acest întreg Univers, vom rămâne în acea Cameră, generând-o în mod activ. Acesta este modul în care noi creăm Materia.

Formele pentru plante sunt create cam în același fel. Totuși, la plante este ceva mai mult pentru că noi menținem forma de sămânță a acelei plante – nu o sămânță reală cum ar fi de exemplu o ghindă, ci arhetipul copacului sau a formei acelei plante de-a lungul întregului său ciclu de viață. Noi menținem acel arhetip.

Tărâmul Animal este asemănător Tărâmului Uman, unde animalele au vieți independente, deși ele sunt create mai mul ca specii sau tipuri. Ceea ce se întâmplă atunci când are loc o extincție la scară planetară este că acest Grup, Consiliu sau Persoană nu se mai află în Cameră. Speciile nu vor dispărea imediat, dar a dispărut impulsul pentru re-crearea și rămânerea lor în formă, așa că în cele din urmă ele vor dispărea. Cu toate acestea, acești Dumnezei Creatori pot fi invitați să se întrunească din nou și să re-creeze acele Ființe care au dispărut.

De-a lungul Creații există o multitudine de ceea ce voi numiții Energii Deva. Deva sunt, de fapt, acele fragmente ale Dumnezeilor Creatori care se află în Camera Creației. Prin urmare, atunci când le chemați, acea magie minunată se poate produce. Faptul de a lucra cu Energiile Deva, le va hrăni pe acestea, într-un fel. Este ceva asemănător fenomenului care s-a petrecut cu ceea ce voi numiți Zei pe această Planetă, ei mor atunci când oamenii încetează să mai creadă în ei.

Prin urmare, dacă o planetă cum ar fi a voastră, are regiuni neospitaliere pentru această formă de viață specifică, fragmentele Dumnezeului Creator vor părăsi Camera Creației și îi vor permite acesteia să moară – cu excepția cazului în care oamenii cu marea lor putere o vor chema din nou cu tărie și, în esență, o vor hrăni cu iubirea lor și cu dorința lor pentru existența în continuare a ceea ce ei crează.

Diferiți Dumnezei Creatori sunt focalizați pe lucruri diferite. Sunt Dumnezei Creatori care practic crează substanța, materialul cu care se lucrează: un fel de fire sau materie primă sau lut care să fie sculptat. Acești Dumnezei Creatori crează substanța Creației, materia primă nediferențiată.

Apoi, sunt diferite tipuri de specialiști, Ființe cărora le place să creeze în domeniul lor de specializare în mod continuu. Aceștia sunt cei care sunt specializați în Tărâmul Plantelor, Tărâmul Animalelor și în crearea Stelelor. Apoi, sunt Ființe care nu sunt în mod specific Dumnezei Creatori, ci care sunt mai degrabă Țesători ai Creației. Ei iau materialul care a fost creat și-l țes într-o formă nouă și frumoasă, ordonându-l, lustruindu-l, oferindu-i o poveste. Poveștile sunt foarte importante în acest proces – temele, orchestrațiile.

Aceste Ființe care sunt Țesătorii vor scrie o poveste, vor face o schiță și vor începe să țeasă materialul în jurul acelei schițe. Astfel ele vor crea lumi și le vor popula. Ele sunt arhitecții bijuteriilor din spațiu. În multe cazuri ele vor apărea ca fiind creatorii, dar vedeți cât de multe nivele sunt pentru asta.

Aceasta este exprimarea iubirii, a creativității; acesta este motivul existenței noastre. Noi trăim pentru a crea, așa cum un artist o face. Crearea este o exprimare a ceva ce limbajul nu poate numi. Locul din care vine această dorință de a crea este atât de mare încât nu există nimic care să poată descrie motivația creației. Și nu se sfârșește niciodată.

Eu Sunt Heru și i-am cerut lui Elaine să împărtășească acest mesaj cu voi în această zi de 3 Aprilie 2017.


Sursa: Facebook

Traducere Monica Poka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.