duminică, 9 aprilie 2017

Paradigma Cinci Dimensională a Realității


Pleiadeenii prin Suzanne Lie

Dragi, Preaiubiți Pleiadeeni,
Îi aud pe Cei Aurii amintindu-mi că noi, cei ascendenți, ne apropiem de zona cunoscută sub numele de ”Calea neluată încă”. Deoarece sunt destul de sigură că voi, Pleiadeenii, veți fi primii care vor ateriza pe Pământ, aș vrea să știu mai multe despre această Cale.

Preaiubită Familie și Prieteni Împământați,
Suntem fericiți să răspundem oricăror întrebări pe care ni le puneți. Această ”Cale neluată încă” este frecvența realității care rezonează la cea mai înaltă rezonanță patru dimensională și cea mai joasă rezonanță cinci dimensională.

Pentru a vă lega pe deplin conștiința cu această Cale, toate încarnările tuturor întrupărilor voastre pe Pământul lui Gaia trebuie să mențină echilibrul dintre încărcătura pozitivă și cea negativă. Cu alte cuvinte, toate dezechilibrele oricăror câmpuri de energie pe care le-ați plasat pe corpul lui Gaia în timpul oricăreia și a tuturor încarnărilor voastre pe Pământul lui Gaia, este nevoie să fie echilibrate și centrate în ”zona în-între” a reacțiilor pozitive/iubitoare și negative/pline de frică la realitatea din care ascensionați.

De fapt, toate reacțiile, emoționale și mentale, trebuie să fie aliniate într-un echilibru perfect pentru ca SINELE vostru Suflet să-și găsească ADEVĂRATA Cale de Mijloc ACASĂ. Calea de Mijloc ACASĂ deține secretul transmutării din întuneric în lumină, precum și comoara Iubirii Necondiționate.

Pentru că sistemul de operare al lui Gaia s-a bazat pe Separare, Polaritățile de Pozitiv și Negativ și pe Timp, Adevăratul Centru al Unității și al Eliberării de sistemul de operare trei/patru dimensional se bazează pe unitatea și atemporalul ACUM al lui UNU.

Am vorbit de multe ori de ACUM-ul lui UNU. De aceea, dorim să încercăm să folosim cuvintele și emoțiile voastre trei/patru dimensionale pentru a explica o realitate bazată numai pe ACUM și în totalitate direcționată de chemarea interioară a UNULUI cinci dimensional.

Spunem ”cinci dimensionalul UNU” deoarece acest termen este foarte diferit de trei/patru dimensionalul unu. În dimensiunea a treia/patra, ”unu” este un număr, un adjectiv care este folosit pentru a preciza că o persoană, loc sau lucru este singular și NU este o componentă a unui colectiv.

Pe de altă parte, există UNUL celei de-a cincea dimensiuni care reprezintă Unitatea TUTUROR formelor de viață existente în ”Colectivul lui UNU”. În dimensiunile a treia/patra cuvântul ”unu” reprezintă izolarea individuală a ”numai o ființă, situație și/sau realitate separată”.

Numărul unu mai înseamnă și primul, sau adeseori cel mai bun, în comparație cu alții. De fapt, dimensiunile a treia/patra sunt pline de multe experiențe, ”numărul unu” fiind singurele cele mai bune. Pe de altă parte, în dimensiunea a cincea, termenul de UNU înseamnă ”ÎNTREGUL”care este adunat în colectivul lui ”UNU”.

În dimensiunea a cincea ”ÎNTREGUL” înseamnă suma/totalul, în timp ce în dimensiunile a treia și a patra ”ÎNTREGUL” înseamnă adunarea unor persoane, locuri sau lucruri individuale. Această ”adunare” este adeseori măsurată prin plasarea celui ”mai bun” în ”vârf” și a celor ”mai puțin buni” la bază/linia de jos.

Prin urmare, persoanele, locurile sau lucrurile din ”vârf” sunt ”mai bune decât” persoanele, locurile sau lucrurile aflate la sfârșitul/partea de jos a listei, liniei, poziției și/sau realizărilor. Oamenii care au ”ajuns în vârf” într-o realitate trei/patru dimensională sunt ”mai buni” decât cei care ”se luptă încă în partea de jos a scalei”.

Această ”scală” reprezintă un indicator prin care cineva este măsurat de către altcineva în ceea ce privește eficiența și/sau performanța oricărei sarcini date. Un exemplu de o astfel de ”scală” ar fi notele dintr-o școală trei dimensională. Nota cea mai mare este A, iar nota cea mai mică este F.

Un ”A” semnifică că acea persoană face parte dintre ”cei mai buni elevi”. Un ”B” semnifică că acea persoană s-a străduit din greu, dar nu a fost ”suficient de bună” ca să primească un ”A”. Un ”C” semnifică că elevul s-a străduit, dar este ”doar normal”, iar un ”D” semnifică că elevul este ”sub normal” în timp ce un ”F” semnifică că elevul nu a reușit.

Multe dintre școlile moderne nu mai au acest tip de notare, dar multe școli continuă să se bazeze pe această notare ”de la cel mai bun la cel mai rău/slab”. Această scală a judecății există încă, de asemenea, la multe locuri de muncă, precum și în viața voastră de zi cu zi.

De fapt, televiziunea voastră și alte forme de ”reclame publicitare” încearcă să vă facă să vă simțiți RĂU dacă vă aflați la baza scalei lor și să vă simțiți SUPERIORI dacă vă aflați la vârful scalei lor. Această formă de separare prin judecată în diferite forme de gândire ierarhizatoare stă la baza multor medii de afaceri și de educație. Este, de asemenea, și baza evenimentelor voastre sportive în care există un învingător și un învins.

În anumite țări, cum ar fi Statele Unite, competiția a fost apreciată ca o modalitate de a-i face pe oameni să se străduiască din greu pentru a face lucrurile mai bine. Dar ce se întâmplă cu cei care nu doresc să ”facă mai bine” lucrurile pentru că acestea nu le plac sau sunt plictisiți de ele?

Adeseori ei nu sunt recunoscuți ca ” în acest caz nefiind interesați”. Ei sunt recunoscuți, în schimb, ca ”în acest caz nefiind suficient de buni”. Acest tip de judecată NU există în societățile noastre cinci dimensionale. Această judecată nici nu va fi o componentă a nici unei societăți cinci dimensionale.

Prin urmare, trecerea de la dimensiunea a treia/patra la dimensiunea a cincea și dincolo de ea reprezintă o paradigmă cu totul diferită a realității. Dați-ne voie ca mai întâi să vă explicăm ce vrem să spunem prin termenul de ”Paradigmă a Realității”. Cuvântul paradigmă înseamnă exemplu, model, tipar, standard, arhetip, prototip, idee și/sau șablon.

Un ”șablon” reprezintă un model, ghid, original, maestru. Prin urmare, vom vorbi acum despre ”șablonul” noii voastre realități cinci dimensionale. Desigur, realitățile cinci dimensionale nu sunt noi, deoarece cele mai multe dintre Societățile Galactice sunt cinci dimensionale și mai mult.

Cu toate acestea, cele mai multe dintre societățile cinci dimensionale ale lui Gaia au existat cu mult timp în urmă și au fost uitate sau greșit interpretate. Ce s-a întâmplat cu societățile cinci dimensionale ale lui Gaia? Ele au ”căzut” în societăți patru și apoi trei dimensionale.

Cum poate cădea o societate? O societate începe să (de)cadă atunci când piatra de temelie, credințele, legile și comportamentele cinci dimensionale ajung să fie viciate de frică. Frica este o emoție trei și patru de jos dimensională care se bazează pe ”supraviețuirea celui mai adaptat”.

Atunci când o societate este liberă de concurență, separare și supraviețuirea celui mai adaptat, ea rămâne cinci dimensională. Cu toate acestea, din momentul în care concurența, separarea, frica și judecata, precum și mulți alți factori cum ar fi moartea unui mare conducător apar, o ”societate de vârf” poate intra în declin.

Dacă vă uitați prin istoria Pământului, veți vedea cum din nou și din nou marile societăți decad în cele din urmă. De ce se întâmplă acest lucru? De ce o societate de vârf nu poate dura la nesfârșit?

Răspunsul este că sunt multe societăți de vârf cinci dimensionale care au continuat să existe cu mult dincolo de capacitatea voastră de a socoti. Dar, aceste societăți cinci dimensionale sunt guvernate de un sistem de operare cu totul diferit.

Haideți să ne uităm din nou la sistemele de operare trei/patru dimensionale pentru a le compara cu sistemele noastre de operare Galactice, cinci dimensionale …

Una dintre componentele cele mai erozive ale dimensiunii a treia/patra este ”timpul”. Timpul trei/patru dimensional reprezintă sfârșitul constant al unui minut pentru a fi înlocuit de începutul minutului următor. Fiecare minut este separat, așa cum este fiecare oră, zi, lună și an.

Fiecare minut, oră, zi, lună și an par a fi separate pentru percepția tuturor oamenilor trei dimensionali. Pentru că fiecare marker al timpului (secunde, minute, ore, etc.) este separat, există o pauză în contopirea mai departe a unei secunde, minut, ore, etc. individuale.

Acea ”pauză” crează ”timpul” în care voi vă puteți ”răzgândi” sau să ”vă îndoiți de decizia voastră” sau chiar să ”vă fie teamă”. Acest timp în care să vă îndoiți de SINELE vostru este un factor de bază în toate tipurile de ”evenimente întrerupte” care sunt adeseori numite ”eșecuri”.

Din momentul în care ați avut un ”eșec” este ușor să vă ”îndoiți” de sinele vostru. Această îndoială încetinește impulsul în continuă mișcare al cinci dimensionalului UNU în evenimente individuale, separate, eșecuri sau chiar succese.

Cu toate acestea, dacă un succes se bazează pe orice formă de competiție ”Eu sunt mai bun decât tine”, întreaga situație cade rapid din dimensiunea a cincea în rezonanțele mai joase ale dimensiunilor a patra și a treia.

În cinci dimensionalul Acum, fiecare îl susține pe fiecare pentru că NU există conceptul de a fi ”mai bun decât”, ”mai rău decât”, câștigător, ratat sau chiar șef și angajat. Toate experiențele stărilor de conștiință mai înaltă sunt imediat împărtășite cu ceilalți astfel încât colectivul UNU poate învăța și crește din experiența fiecăruia. Nu există sentimentul nevoii de împărtășire, deoarece toată lumea există în UNUL ACUM-ului.

Prin urmare, orice informație nouă călătorește instantaneu prin întreaga comunitate sau Navă Stelară cinci dimensională. Cu alte cuvinte, fiecare ”este informat”, așa cum spuneți voi în realitatea voastră 3D. Toată lumea și fiecare ființă (care poate fi numită un ”lucru sau animal”) în lumea voastră 3D, primește întotdeauna toate informațiile, gândurile și emoțiile tuturor celorlalte ființe din realitatea lor cinci dimensională în ACUM-ul lui UNU.

Pentru că Inima și Mintea cinci dimensională sunt multidimensionale, toată lumea poate primi, traduce și împărtăși nenumărate mesaje în Non Timpul celei de-a cincea dimensiuni. ACUM-ul Non Timpului NU crează nici o formă de gândire, emoții sau conversații ierarhizatoare.

De fapt, noi nu ne considerăm pe noi înșine a fi ”mai buni” decât prietenii noștri umani și familia care poartă un vehicul pământesc. Singura diferență dintre noi este că noi ne purtăm Corpul de Lumină în timp ce ne vizităm realitățile noastre cinci dimensionale și mai mult. Pe de altă parte, atunci când ne vizităm realitățile noastre trei/patru dimensionale, purtăm un vehicul pământesc.

Realitatea cinci dimensională se bazează pe procesul de ”a purta un Corp de Lumină” în dimensiunea a cincea pentru a putea intra cu o mai mare ușurință prin toate portalurile către lumile mai înalt dimensionale ori de câte dorim să o facem.

Noi călătorim prin multe realități multidimensionale schimbându-ne în acest scop rezonanța vehiculului nostru multidimensional. Frecvența de rezonanță a vehiculului pe care SINELE nostru Suflet îl poartă, dictează frecvența realității pe care o percepem în mod conștient.

Desigur, toate realitățile multidimensionale există în ACUM-ul lui UNU. În același fel în care voi ați putea ”alege un anumit scaun” pentru a putea experimenta mai bine realitatea filmului care este proiectat pe ecran, noi ”alegem o anumită rezonanță/frecvență” a corpului nostru multidimensional în scopul de a percepe, și a ne angaja în, anumite realități.

De exemplu, dacă dorim să percepem și să participăm la un anumit eveniment în dimensiunea a șasea, ne calibrăm conștiința, și prin urmare și percepțiile, la dimensiunea a șasea. Putem alege ca doar să ”aruncăm o privire” expresiei șase dimensionale a fluxului realității noastre sau putem ”păși” în acel flux al realității pentru a experimenta acea realitate. Facem acest lucru în același fel în care voi mergeți la un cinematograf ca să vedeți un film.

Dar numai dacă noi nu ”intrăm într-o” altă realitate. Este mai corect să spunem că noi ”fuzionăm cu” o altă realitate. De fapt, noi, mai ales Pleiadeenii, fuzionăm adeseori cu realitatea voastră. Pentru că Pleiadeenii arată ca oamenii înalți, blonzi, noi ne putem menține forma noastră în timp ce ne plimbăm prin lumea voastră.

Cu toate acestea, deoarece toți cinci dimensionalii sunt în totalitate UNA cu Corpul lor de Lumină înnăscut, noi toți ne putem folosi mintea pentru a ne crea forma care se potrivește cel mai bine situației. Ne putem prezenta ca fiind înalți sau scunzi, bărbat sau femeie, oameni sau un animal Pământean.

De fapt, noi ne folosim Mințile Multidimensionale pentru a afișa ”aura” unei anumite forme. Apoi, pe măsură ce ne coborâm rezonanța în frecvențele mai joase, aura noastră ia aparența unui corp trei dimensional. Cu toate acestea, noi purtăm, de fapt, un Corp Multidimensional. Prin urmare, noi putem proiecta în afară orice frecvență a Corpului nostru Multidimensional pe care o considerăm a fi importantă pentru acea situație.

Prin urmare, putem crea un corp care să se potrivească oricărei culturi pe care o vizităm, precum și oricărei ere de timp pe care o vizităm. Călătoria în timp prin diferitele ere ale liniilor temporale ale Pământului, este foarte simplă pentru că noi ”vedem timpul” din cinci dimensionalul ACUM.

Noi trăim în ”non-timpul” lumilor mai înalte și ne putem ajusta conștiința să adere la orice frecvență dată a realității și moment al timpului. Pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de ACUM-ul ”momentului de timp” al aterizării noastre, vom continua să vă spunem mai multe despre ”Paradigma Cinci Dimensională a Realității”.

Până în acel ACUM, vă rugăm să vă amintiți că NOI, Familia voastră Galactică, suntem întotdeauna cu voi.


Familia voastră Pleiadeană


Traducere Monica Poka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.