marți, 11 aprilie 2017

Mesaj pentru Cei Ascendenți – Scurt Buletin Arcturian


Prin Suzanne Lie

Dragi Arcturieni,
Mi-am petrecut noaptea trecută adunând date despre voi de pe Internet. O parte dintre ele nu le-am mai auzit niciodată, iar alte informații mi-au oferit o mare validare că eu chiar comunic cu voi. Nu am știut niciodată că Edgar Cayce v-a canalizat. Foarte interesant.

Va trebui să găsesc mesajele pe care le-ați trimis prin el pentru a-mi îmbunătăți înțelegerea în ceea ce privește cel mai bun mod în care să-i permit sinelui meu trei dimensional să se dea la o parte pentru a-i permite sinelui meu cinci dimensional să primească și să traducă mesajele voastre într-un mod în care eu însămi, precum și ceilalți, să le putem cel mai bine înțelege și să ne putem folosi de minunatele voastre comunicări.

Este ceva ce ați dori să împărtășiți astăzi cu mine?

Noi, Arcturienii, suntem întotdeauna aici în ACUM-ul vostru pentru că noi rezonăm dincolo de ceea ce voi numiți ”timp”. Ne bucurăm întotdeauna să împărtășim orice fel de informații cu voi. Ne dăm seama că mintea voastră se întreabă ”Cum poate un Arcturian simți emoții cum ar fi ’bucuros’?”

Mai întâi vom spune că noi nu folosim termenul de ”un Arcturian” deoarece noi ne percepem pe noi înșine ca fiind componentele unui colectiv mai mare. Prin intermediul acestei percepții colective a sinelui nostru, a altora și a tuturor versiunilor realității în care voi, membrii omenirii, vă veți contopi în cinci dimensionalul ACUM.

 Această ”contopire în cinci dimensionalul ACUM” va avea loc mai întâi pentru cei care se află pe punctul de a transmuta în Corpurile lor de Lumină cinci dimensionale. Voi, membrii iubitei noastre familii, sunteți precum ”copiii noștri Arcturieni care poartă vehicule Pământești”.

Voi sunteți, de asemenea, membrii Familiei noastre Galactice extinse a Pleiadeenilor, Siriusienilor și Antarienilor, care sunt cele mai apropiate de familia noastră, atât ca vecinătate cât și în serviciul nostru comun pentru Gaia. Noi, Arcturienii, precum și Familia noastră Galactică expansionată, servim împreună cu curajoșii membrii ai familiei noastre care și-au luat un vehicul pământesc trei-patru dimensional pe corpul ascendent al lui Gaia.

Noi toți Galacticii am ghidat-o, asistat-o și protejat-o pe draga noastră prietenă, Gaia, planeta Pământ. Acesta este motivul pentru care mulți din Familia noastră Galactică s-au oferit voluntari să-și ia un vehicul pământesc pentru a o ajuta în cel mai bun mod posibil pe Gaia.

În timp ce poartă un vehicul pământesc, voluntarii noștri pe Pământ pot ajunge să fie direct implicați în imensa muncă de curățare care trebuie să fie încheiată înainte ca Gaia să poată fi liberă să se elibereze de cătușele trei dimensionale, timp și spațiu și să-și înceapă întoarcerea la adevăratul Ei sine planetar, multidimensional.

Le mulțumim tuturor acelor mulți oameni care și-au amintit adevăratul lor sine multidimensional și s-au oferit voluntar să rămână limitați la o formă trei dimensională până când Gaia a fost curățată de toate limitările și vătămările trei dimensionale care au fost aduse, în primul rând, de către oameni. Vom vorbi mai întâi despre vătămările trei dimensionale ale lui Gaia.
După cum sunteți conștienți cu toții, voi, membrii omenirii, vă expansionați încet conștiința suficient cât să vă amintiți că vă aflați la începutul procesului de a intra în fiecare încarnare trei dimensională pe care ați avut-o vreodată pe Pământ în scopul de a transmuta toate emanațiile pe care le-ați lăsat vreodată pe Gaia și în timpul oricăreia dintre încarnările EI.

Vă rugăm să observați că am spus ”Ei”, însemnând încarnările lui Gaia, mai degrabă decât încarnările omenirii. Și Suzille a fost surprinsă de ”greșeala” pe care a făcut-o în transcrierea mesajului nostru. Cu toate acestea, așa cum este adeseori adevărat, greșeală este un termen trei dimensional și nu este posibilă în dimensiunile a patra, a cincea și dincolo de ea.

Prin urmare, vă rugăm să vă amintiți că multe dintre greșelile trei dimensionale sunt de fapt o percepție greșită sau o confuzie a unui mesaj mai înalt dimensional. Vedeți voi, oamenii trei și patru dimensionali fac greșeli. Cu toate acestea, o ființă cinci dimensională, și mai mult, este conștientă de faptul că o ”greșeală” în dimensiunea a treia este adeseori o oportunitate de a vedea și înțelege componentele vieții voastre trei dimensionale care sunt pregătite pentru transmutare.

Ceea ce noi înțelegem prin ”pregătite pentru transmutare” înseamnă că voi, membrii omenirii de pe iubita Gaia, sunteți pregătiți să extindeți rata de frecvență a oricăreia dintre componentele prezentei voastre realități trei și patru dimensionale. Problema este că oamenii tind să-și ignore greșelile. Dacă își recunosc greșelile, sunt îngrijorați că probabil se vor judeca pe ei înșiși, ba chiar mai rău, vor deveni victima cuiva care ”i-a făcut să le facă”.

Dacă oricare dintre ascendenții noștri acuză o altă persoană pentru orice eveniment sau situație exterioară care este, de fapt, propria lor greșeală, conștiința lor va cădea în octavele mai joase ale sinelor lor trei și/sau patru dimensionale. Dacă voi, curajoșii noștri voluntari care ați ales să vă luați un vehicul trei dimensional, vă puneți puterea într-o persoană, loc sau lucru exterior vouă, atunci veți crea un imens decalaj între vehiculul vostru Pământesc trei/patru dimensional și SINELE vostru Multidimensional cinci dimensional și mai mult.

Înțelegem că ceea ce tocmai v-am împărtășit ar putea să li se pară imposibil multor oameni, cu toate acestea vă reamintim că noi comunicăm numai cu versiunile, frecvențele acelora dintre voi care s-au trezit și sunt gata să o servească pe Gaia. S-ar uita un colegiu universitar la un elev de clasa a întâia ca la un posibil student pentru Programul său de Masterat?

Adresăm acest mesaj acelora dintre voi care v-ați dedicat căii de a o ajuta pe Gaia cu Ascensiunea Ei Planetară în dimensiunea a cincea și dincolo de ea. Noi, Arcturienii, avem alte mesaje pe care le vom adresa celor nou treziți.

Vă rugăm să nu vă gândiți că i-am judeca pe cei care nu sunt pregătiți pentru această informație. Scopul acestui mesaj este de a-i ajuta pe cei ascendenți să-i ajute pe alții ca și componentă a propriului lor proces de ascensiune. Iubiților, acesta este ACUM-ul în care energiile cosmice se construiesc și cresc în frecvențe din ce în ce mai înalte.

Vedeți voi, pentru a primi un mesaj de la familia voastră mai înalt dimensională, va fi nevoie să vă potriviți frecvența conștiinței voastre cu frecvența mesajului pe care aceasta vi-l trimite.

Așa cum nu puteți vedea ceea ce rezonează la o frecvență a luminii aflată dincolo de abilitatea de a percepe a ochilor voștri, nu puteți percepe și înțelege un mesaj mai înalt dimensional care rezonează dincolo de frecvența Inimii voastre Înalte și a abilității celui de-al Treilea Ochi al vostru de a percepe și traduce.

Expansionarea percepțiilor voastre se aseamănă cu construirea unui vehicul pământesc mai puternic. Atunci când doriți să vă construiți un corp mai puternic, veți începe cu ridicare unor greutăți mai mici. Apoi, în cele din urmă, veți fi în stare să ridicați greutăți din ce în ce mai mari.

În același fel vă puteți începe comunicările inter-dimensionale cu mesaje despre una dintre viețile voastre trecute. Apoi, pe măsură ce vă expansionați conștiința s-ar putea să fiți în stare să urmăriți evoluția situațiilor din viețile voastre trecute în încarnările voastre patru dimensionale.

După o vreme, și prin practică, veți fi în stare să urmăriți evoluția acelei încarnări în dimensiunea a cincea sau înapoi în dimensiunea a treia în scopul de a experimenta o altă viață Pământească trei dimensională. Pe măsură ce vă expansionați mintea pentru a îmbrățișa conceptul reîncarnării, vă puteți în cele din urmă expansiona conștiința pentru a putea îmbrățișa întrebarea unde ați fost între cele două încarnări diferite ale voastre pe Gaia.

Acesta este punctul în care împământații noștri încep să îmbrățișeze conceptul că ei nu sunt ”doar oameni”. Acelora dintre voi care v-ați trezit în acest fel de-a lungul multelor voastre încarnări, vă este cunoscut faptul că voi sunteți o Ființă Multidimensională. Cu toate acestea, mai sunt încă milioane dintre reprezentanții noștri pe Gaia care sunt conștienți doar de încarnarea lor actuală.

Dragi Lideri Treziți, unii oameni vor fi foarte speriați de aterizările noastre și se vor teme că noi avem venit să-i ”preluăm”. Cu toate acestea, chiar din contră, noi aterizăm pentru a-i ajuta ca ei să-și ”preia responsabilitatea evoluției propriei lor planete”.

Din ce în ce mai mulți dintre voi v-ați amintit că ”VOI sunteți NOI”. Pe măsură ce oamenii își amintesc că ei sunt multidimensionali, ei și vor aminti, de asemenea, și faptul că ei sunt în aceiași măsură componente a ceea ce ei ar numi ”Noi”. Ceea ce noi numim ”Noi” este ”Noi suntem toate ființe cinci dimensionale și mai mult care ne-am dedicat susținerii ascensiunii lui Gaia în dimensiunea a cincea”.

Aceia dintre voi care și-au amintit că voi și noi suntem UNA, v-ați amintit și faptul că voi ați ales să vă luați un vehicul trei dimensional pentru a o ajuta mai bine pe Gaia în Ascensiunea Ei Planetară. Aceia dintre voi care vă ”amintiți adevăratul vostru SINE” sunteți cei care veți fi de cel mai mare ajutor în timpul aterizărilor noastre.

Vă vom ajuta să-i pregătiți, educați și ajutați pe ceilalți oameni care nu și-au amintit încă propriul lor SINE Multidimensional. Vom avea nevoie, de asemenea, ca voluntarii noștri pe Pământ pe deplin treziți să calmeze frica omenirii ne-trezite cu expectative necondiționat iubitoare și un ajutor binevoitor.

Pentru voi, celor cărora vă vorbim, aterizarea noastră va fi un eveniment minunat și îndelung așteptat. Pe de altă parte, vor fi mulți alții care sunt speriați încă de posibilitatea ca o formă de viață mai înaltă să intre în realitatea lor de zi cu zi.

Aceia care au avut familii iubitoare și generoase, și mentori, vor fi mult mai în măsură să accepte sentimentul unui membru de familie iubitor. Cu toate acestea, cei care au avut membrii de familie violenți și/sau abuzivi, se vor uita la toate ființele ca părând să fie, sau dorind să fie, mai bune decât ei. Din nefericire, această parte a populației s-ar putea să perceapă venirea noastră ca pe un eveniment periculos și amenințător.

Acesta este motivul pentru care am îndrumat-o pe Suzille să scrie cărțile ”O Perspectivă Pleiadeană asupra Realității” precum și ”Jurnalul” care urmăresc procesul trezirii unei ”familii normale” la o realitate inter-dimensională.

Am îndrumat-o recent pe Suzille să scrie ultima ei carte, ”Pregătirea pentru Primul Contact” pentru a ajuta omenirea să înțeleagă vizita noastră care se apropie pe Pământ. Suzille a mai scris și două cărți ilustrate. Una dintre ele este pe cale să fie publicată.

Aceste cărți ilustrate au fost canalizate prin ea de noi ca mijloc de a pregăti omenirea pentru comunicarea prin Limbajul Luminii. Vom vorbi mult despre Limbajul Luminii și despre Corpul de Lumină în comunicările noastre viitoare on-line cu Ascendenții noștri.

Credem că v-am oferit mai mult decât suficiente informații pentru acest Acum. Cu toate acestea, vă rugăm să vă amintiți și să știți că ceea ce v-am spus în această transmisie este ca ”o picătură de apă în Oceanul Atlantic” în comparație cu toate lucrurile minunate pe care le vom împărtăși cu voi toți.

În curând nu va mai trebui să ”învățați”. În schimb, tot ceea ce va fi nevoie să faceți este să vă amintiți. Noi, familia voastră Galactică, suntem atât de încântați de multele voastre contribuții la continua evoluție și trezire a lui Gaia și a tuturor locuitorilor ei.

Noi suntem familia voastră Arcturiană. Recunoștință și Binecuvântări tuturor. Ați contribuit la Ascensiunea Planetară mai mult decât ați putea vreodată crede.

Ne vom întoarce. De fapt, noi nu plecăm niciodată.

Arcturienii și Familia voastră Galactică.


Traducere Monica Poka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.