sâmbătă, 11 iulie 2015

ADEVĂRUL Vă Va ELIBERA – Mesaj ArcturianDe Suzanne Lie

Mulți dintre ai noștri cu o conștiință mai înaltă experimentează o gamă extremă de ”agonie și extaz” pentru că voi călătoriți prin aura patru dimensională a lui Gaia, precum și prin a voastră proprie. Ultimele trei noimi (3/9) ale oricărui proiect sunt cele mai provocatoare.

Sfârșitul unui proiect este cel mai provocator pentru că ați lucrat pe el atât de multă vreme încât ați ajuns să vă ”îmbolnăvească și obosească” să faceți asta. Când cădeți în acea stare de conștiință, voi aveți posibilitatea să vă editați comportamentul la nivel cauzal.

Ca la orice proiect scris, formatarea proiectului este foarte importantă, și la fel este sarcina finală în procesul vostru de ajustare. Cu toate acestea, prin acel ACUM, ați văzut aceiași ”greșeală” de atât de multe ori încât nu o mai vedeți ca și pe o greșeală.

Mai degrabă, voi o vedeți ca și pe ceea ce ați vrea să fie pentru că NU mai vreți să mai revizuiți din nou acel proiect. Vorbim, desigur, despre proiectul ascensiunii planetare și personale. Vă spunem că acel ACUM prin care voi treceți este un teritoriu virgin pe care nu l-ați mai vizitat niciodată.

Poate că v-ați vizitat vieți în care voi personal ați ascensionat, dar Gaia nu a ascensionat încă. Prin urmare, procesul ascensiunii lui Gaia este unic pentru voi toți. Unii dintre voluntarii noștri au avut experiența ascensiunii planetare cum ar fi în Pleiade sau Venus.

Dacă faceți parte dintre ACEIA, intrați vă rog în meditație pentru a vă aminti experiența voastră din acea încarnare. Această amintire vă va ajuta foarte mult în controlul propriilor voastre confuzii și frustrări. Apoi, în momentul în care sunteți calmi și centrați, puteți să-i ajutați pe alții să fie calmi și centrați.

Acesta este motivul pentru care vă invităm pe toți să mai faceți o călătorie conștientă prin Planul Astral patru dimensional. În timp ce sunteți în perspectiva patru dimensională a încarnării voastre prezente, voi puteți percepe și toate celelalte încarnări pe care le-ați experimentat pe corpul lui Gaia.

Pe măsură ce treceți prin sub-planurile din ce în ce mai înalte ale dimensiunii a patra, veți câștiga din ce în ce mai multă obiectivitate. Cu cât sunteți mai detașați de regulile vieții voastre 3D cu atât mai mult vă puteți percepe propriul vostru comportament. Motivul acestei detașări este că, cu cât mai înaltă este starea voastră de conștiință, cu atât mai puțin judecați ceea ce percepeți.

Dimensiunea a treia este atât de plină de frică încât mulți dintre voi cădeți în judecare ca o modalitate de a vă distanța pe voi înșivă de cei care sunt în credința ”putere asupra altora”. Cu toate acestea, judecarea vă coboară propria voastră stare de conștiință, reducându-vă abilitatea de a vă elibera de acel comportament.

După cum cei mai mulți dintre voi ați descoperit, cu cât starea voastră de conștiință este mai înaltă, cu atât mai mult puteți percepe zonele pe care doriți să le îndreptați în propriul vostru comportament. Este important să vă amintiți că dacă vă judecați pentru propriul vostru comportament, conștiința voastră va cădea într-o frecvență în care nu vă puteți iubi, ierta și accepta necondiționat sinele.

Cu alte cuvinte, nu puteți face pentru altcineva ceea ce nu puteți face pentru sinele vostru. Dacă există orice parte a sinelui vostru pe care o judecați, veți judeca acel comportament și în alții. O stare de conștiință cinci dimensională se bazează pe iubirea necondiționată.

Astfel,
·         Atunci când cădeți din iubirea necondiționată, veți cădea din starea voastră de conștiință cinci dimensională.
·         Atunci când cădeți din starea de conștiință cinci dimensională,vă pierdeți perspectiva mai înaltă asupra realității.
·         Atunci când vă pierdeți perspectiva mai înaltă asupra realității, începeți să vă simțiți prinși în iluziile trei dimensionale ale limitării și fricii.

Este dificil să mențineți o conștiință cinci dimensională pentru că realitatea voastră fizică este plină de frici și iluzii. De fapt, aceste iluzii și frici sunt cea mai dificilă componentă a vieții voastre de zi cu zi.

Cum să vă mențineți o conștiință cinci dimensională astfel încât să puteți privi prin iluzii pentru a percepe ADEVĂRUL? Da, aveți dreptate. Puteți privi prin iluzii numai atunci când aura voastră patru dimensională este suficient de clară/curată ca să puteți privi prin propria voastră aură.

Desigur, sinele vostru cinci dimensional, care este acel VOI care rezonează la o stare de conștiință cinci dimensională, poate privi în aura voastră patru dimensională pentru a putea percepe cu ușurință rănirea din propria voastră aură.

Apoi, SINELE vostru cinci dimensional, acel voi care rezonează întotdeauna la conștiința 5D, poate trimite cu ușurință iubire necondiționată sinelui vostru trei dimensional, acel voi care rezonează la o conștiință 3D.

Provocarea este, poate sinele vostru 3D recunoaște această ființă mai înaltă 5D ca pe o expresie mai înaltă a propriului vostru SINE Multidimensional? Dimensiunea a treia v-a învățat să fiți ”umili”, dar de prea multe ori umilința trei dimensională este, de fapt, un mod trei dimensional de a vă judeca pe voi înșivă.

Voi ați învățat despre judecată de la toate persoanele care v-au judecat pe voi sau pe alții. Acesta este motivul pentru care eliberarea judecății din conștiința voastră este o parte atât de importantă a ascensiunii voastre personale și planetare.

Desigur, deoarece nu puteți da mai departe ceea ce nu aveți, vă puteți elibera de judecarea altora numai atunci când v-ați eliberat de judecarea sinelui vostru. Cu toate acestea, lumea fizică v-a instruit să credeți că acea judecată de sine este o formă de smerenie.

Aceasta este o credință greșită. Judecarea de sine vine dintr-o formă de frică interioară, în timp ce smerenia vine din iubirea interioară. Frica care crează judecarea de sine se extinde pentru a crea frica de a fi judecat/ă de alții în viața voastră exterioară. Pe de altă parte, smerenia care vine dintr-o iubire interioară, necondiționată, crează capacitatea de a iubi, ierta și accepta necondiționat toate formele de viață.

Știm că este mult să vă cerem să iubiți, iertați și acceptați tot ceea ce se întâmplă în timpul haosului care precede marea schimbare a lui Gaia. Cu toate acestea, dacă vă amintiți că Gaia este o planetă a ”cauzei și efectului”, veți înțelege de ce vă spunem acest lucru.

Pentru a ascensiona din expresia trei dimensională a lui Gaia, toți Maeștrii Ascensionați au trebuit să-și stăpânească reacțiile pline de frică ale judecății și să înlocuiască aceste reacții cu iubire necondiționată astfel încât să poată ”Iartă-i, că NU știu ce fac.”

În timp ce judecarea împiedică mersul înainte, iertarea necondiționată încurajează mersul înainte. Gândiți în termenii sinelui vostru. Cum vă simțiți atunci când cineva vă judecă? Vreți să ascultați și să acceptați ceea ce v-au spus?

Este același lucru atunci când vă judecați voi înșivă. Ascultați și acceptați propria voastră judecare de sine? Dacă da, cum vă afectează acest lucru?

Pe măsură ce treceți dincolo de planul astral de jos al Portalului/Coridorului patru dimensional pe care VOI îl creați, vă aduceți aminte că energia care iese este energia care se întoarce. Prin urmare, vă amintiți că ceea ce puneți afară în lumea voastră, este ceea ce atrageți în același timp în voi înșivă.

Pe măsură ce încheiați vindecarea și transmutarea Gladelor voastre Suprarenale, http://dincolo-de-mine-sunt-eu.blogspot.ro/2015/07/scolile-misterelor-patru-dimensionale.html, vă reamintim că acestea sunt glandele voastre reacționare. Pe măsură ce câștigați tot mai multă stăpânire asupra reacțiilor voastre la stimulii trei dimensionali, veți trăi progresiv ACUM-ul conștiinței voastre cinci dimensionale.

În această stare de conștiință mai înaltă, puteți alege cu ușurință să NU reacționați. Atunci când conștiința voastră este calibrată la dimensiunea a cincea, voi percepeți realitatea ca pe niște pachete de energie care poartă o realitate potențială. Ba mai mult, din conștiința voastră mai înaltă, puteți percepe cu ușurință frecvența din acel pachet de energie.

Dacă pachetul de energie este plin de frică, îl veți IUBI NECONDIȚIONAT și îl veți arde cu flacăra vie a FOCULUI VIOLET. În ACUM-ul acestei acțiuni voi transformați acel pachet de energie înainte ca el să aibă ”timp” să devină implantat în corpul lui Gaia și să devină o realitate.

Din perspectiva voastră cinci dimensională voi puteți citi și conținutul emoțional al acestor pachete de energie. Prin urmare, atunci când transmutați conținutul emoțional din frică în iubire necondiționată, voi veți împământa apoi acel pachet de energie transmutată în Gaia. Vedeți cum faceți un mare serviciu realității voastre mereu ascendente?

Acum că ați vizitat Școala Misterelor din Astralul de Jos, http://dincolo-de-mine-sunt-eu.blogspot.ro/2015/07/intrarea-in-scoala-misterelor-din.html, ați fost în stare să iubiți necondiționat și să transmutați propriile voastre părți pierdute. Prin urmare, veți fi tot mai mult în stare să iubiți necondiționat și să transmutați formele gând și pachetele de energie care vor deveni din ce în ce mai perceptibile percepțiilor voastre expansionate.

Amintiți-vă să iubiți și să împământați eficient toate pachetele de energie pline de iubire deoarece ele îi vor fi de mare ajutor lui Gaia. Pentru ca să o puteți ajuta cel mai bine pe Gaia în procesul ascensiunii Sale, voi v-ați curățat, și veți continua să curățați, propriile voastre frici, reacții și judecăți astrale joase.

Știm că misiunea voastră nu este o sarcină ușoară pentru expresia voastră umană. Cu toate acestea, ceea ce este imposibil pentru sinele vostru trei dimensional este ușor și natural pentru SINELE vostru Multidimensional. Când sinele vostru fizic este pe deplin conectat la conștiința voastră cinci dimensională, veți fi pe deplin conectați la SINELE vostru Multidimensional.

Apoi, NU MAI SUNTEȚI singuri pentru că sunteți ÎNTOTDEAUNA înconjurați de frecvențele mai înalte ale SINELUI vostru Multidimensional care este în mod constant în ACUM. Din acest ACUM voi trimiteți Iubire Necondiționată și Focul Violet în sinele vostru fizic și în realitatea voastră trei dimensională.

Pentru că v-ați eliberat cele mai rănite expresii ale sinelui vostru, și pentru că ele sunt în continuare educate în legătură cu acest ADEVĂR în Școala Astrală a Misterelor, începeți să vă simți ca și cum ați fi o altă persoană.

Marea greutate a responsabilității trei dimensionale, frica și depresia plutitoare, sunt eliminate din conștiința voastră. Pentru că sinele vostru rănit este vindecat în mod continuu în Templu, vă puteți relaxa mai ușor în expresiile expansionate ale SINELUI vostru.

Vă reamintim să ascultați cu Inima voastră Înaltă și să priviți prin cel de-al Treilea Ochi al vostru pentru a vă primi în cel mai bun mod mesajele din dimensiunile mai înalte. Aceste mesaje au fost întotdeauna acolo, dar statica din câmpul vostru astral de jos le-a distorsionat făcându-le de nerecunoscut pentru voi.

Știm că mulți dintre voi ați făcut această muncă interioară de multe ori. Cu toate acestea, pe măsură ce conștiința voastră se expansionează în frecvențe din ce în ce mai înalte, voi trebuie să vă trimiteți coarda de împământare din ce în ce mai profund în acele zone ale sinelui vostru fizic pe care le-ați judecat, temut sau ignorat cândva.

Doar atât de sus puteți urca în SINELE vostru pe cât de jos sunteți dispuși să coborâți în inconștientul vostru. De asemenea, puteți urca doar atât de SUS în atmosfera lui Gaia, pe cât de dispuși sunteți să mergeți în JOS în Miezul lui Gaia. Una dintre cele mai mari provocări ale voastre va fi să recunoașteți o distorsiune, să vă expansionați frecvența și apoi să percepeți din nou acel mesaj multidimensional dintr-o stare de conștiință mai înaltă.


Timpul de Așteptare

Timpul de așteptare aproape că s-a încheiat. Știu asta. Pot simți acest lucru în Sufletul meu. Ce altceva stătea ascuns în mine și oprea o experimentare pe deplin conștientă a SINELUI meu Multidimensional? M-am întors în mintea mea și mi-am deschis inima.

Mi-am calmat corpul fizic și i-am permis conștiinței mele să se ridice deasupra grijilor vieții mele lumești: deasupra supraviețuirii, deasupra realizării, deasupra succesului și în cunoaștere ...

Amintiri familiare vechi mi-au gâdilat mintea în trezire și mi-au mângâiat inima asemeni atingerii unui Înger. Prieteni și tovarăși pe care îi cunoșteam cu mult înainte de prima mea întrupare, s-au repezit cu nerăbdare să mă salute.
Complementul meu divin a alunecat perfect în forma mea. Eram din nou unită. Ea-el-eu eram compleți. Amintirile mele s-au mai ridicat cu o octavă pe măsură ce îmbrățișam din ce în ce mai multe porțiuni al SINELUI meu. ”Sunt Acasă”, am auzit o voce șoptind.

Dar, stai: în acest tărâm al telepatiei, empatiei și atot-cunoașterii nu există voci. Gândul a căzut tronc! În inima mea și mi-am simțit corpul stând greu pe scaun și mâinile strânse în pumn.
Mi-am simțit picioarele împingând covorul de sub mine ca și cum ar fi vrut să-l împingă de acolo. Ochii mi s-au deschis larg pentru a vedea camera fizică, în timp ce auzeam suntele traficului de dincolo de fereastra mea.

”Nu!”, am strigat, ”Nu vreau să fiu aici. Vreau să fiu acolo.”

Chiar când ușa inimii mele a început să se închidă și lacrimile au început să se formeze în colțurile ochilor mei, o sclipire de lumină a pătruns în cameră. Ca și adierea unei aripi de fluture, sclipirea a fluturat în inima mea și a oprit ușa să se închidă.

Sclipirea a plutit în mintea mea ca o pană purtată de un curent de aer. Lacrimile de frică au devenit lacrimi de bucurie. Palmele mele închise s-au relaxat și s-au deschis – cu palmele în sus. Picioarele mele au încetat să împingă covorul și am început să simt confortul sprijinului lor împământat.  

M-am calmat ca să-mi pot aminti lumea pe care am crezut că tocmai am părăsit-o. Am simțit acea lume, acea realitate în inima mea și în mintea mea.

Am adus-o până în vârful degetelor mâinilor mele acum relaxate, în jos, în degetele de la picioare, prin covor și în pământul de sub el. Aripile fluturelui s-au transformat în aripi de vultur și s-au înfășurat în jurul corpului meu ca un nor de lumină.

”Acasă este o stare de conștiință”, mi-au amintit prietenii mei din interior. ”Ai călătorit în pântecele Mamei Pământ pentru a crea o nouă viață, nu numai pentru tine, nu numai pentru planetă, ci și pentru Lumină.”

”Trezește-te acum și găsește-ne pe toți cei care am luat forme de lut. Și noi ne trezim amintirile și auzim chemarea. Asemeni Frumoasei din Pădurea Adormită, trezită de sărutul iubirii, noi toți ne aducem în prim plan promisiunea. Acum putem ști, acum putem avea încredere în SINELE nostru.”

În acel moment m-am predat promisiunii pe care m-am oferit voluntar să o respect. În cele din urmă, mi-am putut aminti ceea ce am promis să fac cu mult, mult timp înainte de a mă naște.

Acum doar trebuie să FIU promisiunea.

~~~~~~~
Dragi membri ai echipei noastre aflate departe din Statele Unite, în această zi de 4 Iulie, 1776 ați adoptat Declarația de Independență pentru că ați refuzat să luați parte la minciunile și iluziile altora.

Prin urmare, dragii noștri emisari din Statele Unite, precum și emisarii noștri de pe TOT PĂMÂNTUL lui Gaia, pentru a percepe acest istoric pachet de energie al LIBERTĂȚII care este activat în fiecare an în această dată și a-l consolida, spuneți,

”Noi NU vom participa într-o realitate bazată pe frică. Noi nu mai suntem dispuși să fim mințiți și speriați. Noi suntem ființe multidimensionale care am intrat într-un corp trei dimensional pentru a o ajuta pe Gaia.

Vă repetăm că NU vom mai tolera minciunile și distorsionările realității. Prin urmare, vă spunem vouă tuturor – Arde, Arde, Arde Foc Violet în planeta NOASTRĂ ascensionândă.

Vă trimitem vouă, necunoscute fețe ale întunericului și fricii, Iubire Necondiționată. Noi stăm acum în Lumina noastră Individuală, noi putem sta în Unitatea Luminii Colective și să vă vorbim ca O SINGURĂ ființă, spunându-vă:

Vă iubim necondiționat și vă ardem cu flacăra vie a Focului Violet. În timp ce facem acest lucru vă declarăm din Inima noastră Înaltă că noi NU vom participa într-o realitate a iluziei și a fricii!

Noi ne-am luat vehicule Pământești în acest ACUM pentru a o salva pe Gaia din ghearele lăcomiei și înșelăciunii. Noi spunem, binecuvântări vouă, celor care vă temeți de adevăr, vă temeți de Ascensiune și vă temeți să vă pierdeți puterea asupra altora. Vă spunem vouă, vă iubim necondiționat și vă binecuvântăm cu Focul Violet.

Am fost speriați de frica voastră, dar acum noi transmutăm acea frică în Iubire și reacționăm numai cu Iubire Necondiționată. Cerem întregii omeniri să ni se alăture în acest efort de a trimite Iubire în formele gând care sunt pline de frică.

Vă trimitem vouă TUTUROR Iubire Necondiționată și Focul Violet.”Traducere Monica Poka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.