sâmbătă, 20 decembrie 2014

Cine este Jeshua?


Jeshua, cine eşti?

Eu sunt cel care a fost printre voi şi pe care aţi ajuns să-l cunoaşteţi ca Isus. Eu nu sunt acel Isus din tradiţia bisericii sau acel Isus despre care religiile voastre scriu. Eu sunt Jeshua-ben-Joseph; am trăit ca om în carne şi oase. Am accesat conştiinţa Christică înaintea voastră, dar am fost susţinut în aceasta de puteri care sunt dincolo de imaginaţia voastră din prezent. Venirea mea a fost un eveniment cosmic - m-am făcut eu însumi disponibil pentru aceasta.

Nu a fost uşor. Nu am reuşit în eforturile mele de a trece oamenilor imensitatea dragostei lui Dumnezeu. Au fost multe neînţelegeri. Am venit prea devreme, dar cineva trebuia să vină. Venirea mea a fost asemenea aruncării unei pietre într-un lac mare. Toţi peştii fug şi piatra cade la fund. Totuşi există unduiri vizibile mult timp după aceea. S-ar putea spune că tipul de conştiinţă pe care am dorit să-l transmit, a lucrat apoi în adâncuri. La suprafaţa apei au fost unduiri constante; interpretări bine intenţionate, dar greşite s-au întâlnit şi s-au luptat una cu cealaltă în numele meu. Cei care au fost atinşi de energia mea, pătrunşi de impulsul energiei Christice, nu au putut-o integra cu adevărat în realitatea lor fizică şi psihică.

A durat o lungă perioadă de timp până ce conştiinţa Christică să poată prinde rădăcini pe Pământ. Dar acum a venit timpul. M-am întors şi vorbesc prin mulţi, prin tot şi tuturor celor care vor să mă asculte şi care au ales să mă înţeleagă în liniştea din inimile lor. Eu nu predic şi eu nu judec. Sincera mea speranţă este să vă vorbesc despre prezenţa vastă şi statornică a iubirii, accesibilă vouă în orice moment.

Fac parte dintr-o conştiinţă mult mai mare, o entitate mai mare, dar eu, Jeshua, sunt încarnarea unei părţi din acea entitate (sau câmp de conştiinţă). Nu-mi place prea mult numele de Isus, pentru că a devenit atât de prins într-o versiune distorsionată a ceea ce eu reprezint. "Isus" a fost trecut în proprietatea tradiţiilor bisericeşti şi a autorităţilor. El a fost modelat pentru a se potrivi intereselor patriarhilor bisericii timp de secole, atât de mult încât imaginea dominantă a lui Isus este acum atât de departe de ceea ce Eu reprezint, încât chiar vă rog să mă eliberaţi dacă puteţi de această moştenire.

Eu sunt Jeshua, om în carne şi oase.
Eu sunt prietenul şi fratele vostru.
Eu sunt familiarizat cu fiinţa umană în orice fel.
Eu sunt călăuză şi prieten.
Nu vă temeţi de Mine. Îmbrăţişaţi-mă ca şi cum v-aţi îmbrăţişa una dintre rudele voastre.
Noi suntem o familie.

Jeshua, Isus şi Christos

Energia Christică pe care eu am venit să vi-o ofer provine dintr-o energie colectivă care a trecut dincolo de lumea dualităţii. Acest lucru înseamnă că recunoaşte contrariile ca bine şi rău, lumină şi întuneric, a da şi  a lua, drept aspecte ale uneia şi aceleaşi energii. A trăi din realitatea conştiinţei Christice înseamnă că acolo nu există nici o luptă cu nimic. Există o acceptare completă a realităţii. Această absenţă a luptei sau a rezistenţei este principala sa caracteristică. Din moment ce Christos (sau energia Christică) recunoaşte extremele tuturor gândurilor, sentimentelor şi acţiunilor ca manifestare a energiei divine, nu poate exista dualitate, nici judecată de felul  "ea" (energia Christică) experimentează realitatea.

Să vă dau un exemplu. Când energia Christică din voi priveşte un conflict armat între oameni, inima ei plânge pentru soarta învinsului, dar ea nu judecă. Ea simte durerea şi umilinţa cu fiecare lovitură, şi inima ei este plină de compasiune, dar ea nu judecă. Ea priveşte atacatorul, pe cel cu arma, care are puterea, care provoacă durerea, şi simte ura şi amărăciunea din el, şi inima ei se întristează, dar ea nu judecă. Inima lui Christos îmbrăţişează întregul spectacol cu profundă compasiune dar fără judecată, pentru că ea recunoaşte toate aspectele ca experienţe prin care a trecut ea însăşi. Ea însăşi a trăit toate aceste roluri, de agresor şi victimă, de stăpân şi sclav, şi ea a ajuns la înţelegerea faptului că ea nu este nici unul dintre ei, ci cea care stă la baza amândurora.

Energia Cristică a trecut prin toate energiile dualităţii. S-a identificat cu întunericul, apoi cu lumina, dar prin toate, ceva a rămas la fel. Şi atunci când ea a realizat că aceste "asemănări" stau la baza tuturor experienţele ei, conştiinţa ei a obţinut un nou tip de unitate: ea a fost "christificată". Energia christificată a fost energia pe care am venit să vi-o ofer.

Cine am fost  Eu este destul de greu de explicat. Voi încerca acest lucru prin distincţia între trei "identităţi": Jeshua, Isus şi Christos.

Eu, cel care vă vorbeşte acum, sunt Jeshua. Am fost fiinţa umană care a purtat energia Christică în întruparea mea pe Pământ. Această energie poate fi, de asemenea, numită Christos.

Isus - în terminologia mea - este numele pentru omul îndumnezeit care a fost rezultatul infuziei de energie Christică în realitatea fizică şi psihologică a lui Jeshua.

Această energie Christică a fost turnată în Jeshua de sferele de Lumină, care sunt - din punctul vostru de vedere - situate în viitorul vostru. Isus a fost omul care a înfăptuit minuni, şi a făcut profeţii. Isus a fost un emisar al sferelor de lumină, încarnat în mine. De fapt, el a fost viitorul meu sine. Isus a fost, din perspectiva mea ca Jeshua omul care trăia pe Pământ, sinele meu viitor, care a devenit una cu energia Christică. Deoarece Christos a fost în mod clar prezent şi vizibil în el pentru mulţi oameni din jurul lui, el le-a părut a fi divin.

Eu, Jeshua, am fost un om în carne şi oase. Unicul şi într-o anumită măsură artificialul aspect al "construcţiei-Isus" a fost faptul că am primit Christicul meu sine din viitor. Nu am devenit christificat, pe baza trecutului meu şi a experienţelor acestuia. Nu am atins iluminarea într-un mod natural, ci prin intermediul unei intervenţii din afară ca să spunem aşa, a unei infuzii de energie Christică din viitor. Am fost de acord să joc acest rol înainte de începutul acestei vieţi. Am fost de acord să fiu "eclipsat " de prezenţa lui Isus, ca un act de serviciu divin, şi, de asemenea, din cauza unei dorinţe profund simţite de a cunoaşte realitatea potenţialelor mele cele mai profunde.

Isus, sinele meu viitor din sferele de lumină, a devenit una cu energia Christică. Cu toate acestea, el nu reprezintă întreaga energie Christică aici pe Pământ, pentru că această energie, cuprinde mai mult decât Isus. El este o parte sau o celulă de-a ei.

Christos sau energia Christică (aceasta este mai mult ca un câmp de energie decât o entitate cu caracter personal) este o energie colectivă care are mai multe aspecte sau "celule", care cooperează în aşa fel încât să funcţioneze ca un "organism". Toate celulele aduc o contribuţie unică la întreg şi se experimentează pe ele însele ca individualităţi fiind de asemenea în acelaşi timp parte a întregului. Am putea numi aceste mai multe aspecte ale energiei Christice îngeri sau arhangheli. Acesta este semnul distinctiv al îngerilor care au un sentiment de individualitate, precum şi un grad înalt de altruism, care le permite să se simtă una cu energiile colective şi să fie cu bucurie în serviciul lor. Noţiunea de (arc) înger (arhanghel) este elucidată în ultimul capitol din seria Lucrători în Lumină ("Sinele vostru de Lumină").

Misiunea lui Isus pe Pământ

Isus a fost o energie din viitor, care a venit pe Pământ pentru a aduce iluminare şi cunoaştere umanităţii. El a venit din altă lume sau chiar dimensiune, şi a adus cu el energia elevată a realităţii sale. Conştiinţa Sinelui său Superior a rămas intactă în timp ce a fost încarnat pe Pământ. Datorită prezenţei sale în mine, Jeshua, mi-am putut da seama cu uşurinţă de flexibilitatea legilor materiei şi am putut "face miracole".

Motivul pentru care personalitatea lui Isus/Jeshua a venit pe Pământ a fost de a crea o deschidere sau o poartă către o stare diferită de conştiinţă. Am vrut să dau un exemplu pentru posibilităţile care sunt disponibile fiecărei fiinţe umane.

În sferele de lumină din care Isus a venit, s-a considerat că Pământul se îndreaptă într-o direcţie care s-ar putea termina într-un mare întuneric şi o auto-alienare a sufletelor implicate în experimentul Pământ. S-a decis că va fi dat un impuls puternic pentru o schimbare care să arate în mod clar fiinţelor umane opţiunile disponibile pentru ele. Prin trimiterea energiei personalităţii lui Isus, am vrut să punem o oglindă în faţa fiinţelor umane şi să le reamintim propria lor origine divină şi potenţialele latente care zac în interiorul lor: potenţiale pentru pace, libertate şi măiestria de sine.

Fiecare fiinţă umană este maestrul propriei sale realităţi. Voi vă creaţi propria voastră realitate în fiecare moment. Voi sunteţi capabili să vă eliberaţi de o realitate mizerabilă sau nesatisfăcătoare şi să permiteţi Luminii să intre şi să vă transforme creaţia. Omul este propriul său stăpân, dar el are tendinţa de a-şi ceda puterea unor autorităţi din afară care pretind că cunosc adevărul şi doresc ce-i mai bun pentru el. Acest lucru se întâmplă în politică, medicină, educaţie, etc. Aşa că, "industria voastră de divertisment" este plină de imagini false despre fericire, succes şi frumuseţe, care nu servesc nimănui, cu excepţia celor care le construiesc. V-aţi gândit vreodată câţi bani se cheltuiesc doar cu crearea de imagini? În mass-media, ziare, filme, la radio şi televiziune, imaginile sunt răspândite tot timpul. De unde provin aceste imagini ? De ce sunt acolo ? Cine le desenează ?

Imaginile sunt un mijloc de exercitare a puterii asupra oamenilor. Imaginile îi pot face pe oameni servili şi deconectaţi de la nevoile lor reale, fără folosirea forţei fizice sau violenţei. Imaginile îi pot face pe oameni să-şi cedeze în mod voluntar propria lor putere şi valoare de sine. Acestea vă induc în eroare într-un mod în care nu trebuie să fiţi deloc forţaţi în mod violent, veţi accepta valorile portretizate de imagini ca fiind ale voastre şi veţi acţiona în acord cu ele. Acesta este ceea ce noi numim controlul invizibil al minţii şi este larg răspândit în "liberele" voastre societăţi occidentale.

Funcţia Luminii este în primul rând să aducă claritate, conştientizare şi transparenţă  structurilor invizibile ale gândurilor şi sentimentelor ce vă modelează viaţa. Lumina este opusul controlului minţii. În realitatea în care lumina intră, ea sfărâmă numai legăturile de putere şi de autoritate şi dărâmă ierarhiile bazate pe acestea. Aduce abuzul de putere în lumină şi eliberează oamenii de deziluzii şi de iluzia că şi-au pierdut puterea de autodeterminare.

Isus a fost o ameninţare pentru ordinea guvernării din timpul în care a trăit. Prin ceea ce el le-a spus oamenilor şi puritatea a ceea ce a radiat, el a provocat structurile de putere să-şi arate adevărata lor faţă. Acest lucru a fost de nesuportat şi inacceptabil ierarhiei existente.

Rolul de Lucrător al Luminii, pe care Isus l-a luat asupra sa, a fost greu, mai ales pentru mine,Jeshua, fiinţa umană care a acceptat să susţină această energie intensă, luminoasă în timpul vieţii mele. Eu, Jeshua, am fost aproape eclipsat de forţa " prezenţei"  lui Isus, prezenţa viitorului meu sine! Deşi m-a umplut cu mari intuiţii, dragoste şi inspiraţie, a fost o provocare din punct de vedere fizic să port sau să "ţin" energia lui. Nu am putut integra cu adevărat energia lui în fiinţa mea fizică - celulele din corpul meu "nu erau gata" încă pentru asta - aşa că la nivel fizic corpul meu a fost epuizat de  purtarea acestor energii intense de Lumină.

În afară de aspectul fizic, susţinerea energiei Christice a fost şi o povară psihologică. Mi-a fost foarte greu să privesc cum natura energiei Christice a fost frecvent greşit înţeleasă chiar de către cei mai apropiaţi prieteni sau "discipoli" ai mei .Ca fiinţa umană care am fost, uneori am devenit disperat şi m-am îndoit de valoarea călătoriei în care m-am angajat. Am simţit că lumea nu era pregătită pentru energia Christică. Am simţit că esenţa sa nu a fost recunoscută. Isus a fost cu adevărat un pionier al timpului său.

Urmările venirii lui Isus pe Pământ

Prin venirea lui Isus pe Pământ, o sămânţă a fost plantată. Aceasta a fost sămânţa energiei Christice. Oamenii au fost mişcaţi de ceea ce am spus şi am făcut, şi inconştient, la nivelul sufletului, ei au recunoscut energia Chistică. Adânc în sufletele lor, o aducere-aminte a fost tulburată. Ceva a fost atins şi pus în mişcare.

La suprafaţă, la nivelul a ceea ce poate fi văzut şi simţit în lumea fizică, venirea mea a creat multă agitaţie. În virtutea legii dualităţii, puternica infuzie de Lumină crează o reacţie puternică a Întunericului. Aceasta este doar o chestiune de logică. Lumina este ca un revelator. Ea vrea să rupă structurile de putere şi să elibereze energiile întemniţate. Întunericul este energia care vrea să suprime şi să controleze. Deci, aceste două energii au interese opuse. În cazul în care una câştigă în putere, cealaltă va contraataca pentru a se apăra şi a restabili echilibrul. Astfel, venirea mea pe Pământ a iniţiat, de asemenea, multă luptă şi multă violenţă, ca o contra-reacţie la Lumina pe care am venit să o răspândesc.

Persecuţia adepţilor mei, primii Creştini, este un exemplu al acestei violente contra-reacţii. Dar Creştinii înşişi, fondatorii Bisericii, nu au fugit de violenţă în preocuparea lor de a răspândi învăţăturile mele. Gândiţi-vă la cruciade şi la Inchiziţie. În numele lui Christos, s-au făcut cele mai barbare fapte ale întunericului, atât de către creştini cât şi de către necreştini.

Maeştrii Luminii, care au decis să mă trimită ca un emisar pe Pământ, erau conştienţi de faptul că energia intensă şi fără precedent a lui Isus ar putea provoca reacţii puternice ale întunericului. Isus a pătruns în realitatea de pe Pământ ca o cometă. A fost un fel de măsură de urgenţă a sferelor de lumină, de la energiile care erau profund îngrijorate de Pământ şi de locuitorii săi. A fost o ultimă încercare de a devia direcţia în care Pământul se îndrepta, un mod de a întrerupe ciclurile de ignoranţă şi de distrugere, care păreau să se repete de la sine.

Rezultatele au fost ambigue. Pe de o parte, Lumina lui Isus a invocat mult Întuneric (din cauza contra reacţiei). Pe de altă parte, seminţele conştiinţei Christice au fost plantate în inimile unui mare număr de oameni. Un motiv important pentru venirea mea a fost de a trezi sufletele Lucrătorilor în Lumină de pe Pământ. (A se vedea alte materiale transmise pentru explicarea noţiunii de Lucrător în Lumină). Aceştia au fost cei mai sensibili şi mai receptivi la energia mea, deşi mulţi erau pierduţi în densitatea şi întunericul din planul terestru. Lucrătorii întru Lumină sunt de fapt emisari ai Luminii, cu aceeaşi misiune ca Isus. Diferenţa este că, în întruparea lor într-un corp fizic, ei sunt mai puţin conectaţi la Sinele lor Superior divin decât am fost Eu. Ei sunt mai înrobiţi poverilor karmice şi iluziilor din planul terestru. Ei sunt mai legaţi de trecut. Cu întruparea lui Isus, ceva special a apărut. Isus nu purta nici o povară karmică din trecut şi el putea, prin urmare, să păstreze mai uşor legătura cu divinitatea Sa. El a fost aici, într-un mod oarecum artificial, o prezenţă din viitor, fiind şi aici şi acolo în acelaşi timp.

Conştiinţa  fiinţelor de Lumină, care în comun au decis să "insereze" energia lui Isus în realitatea Pământ în acel timp nu a fost perfectă şi atotcunoscătoare. Fiecare fiinţă conştientă este într-un proces de dezvoltare şi înţelegere de sine tot timpul. Printre oameni, există o credinţă persistentă că totul este predestinat de un fel de plan divin; în spatele acestei credinţe stă conceptul unui Dumnezeu dominant, omniscient. Acest concept este fals. Nu există nici o predestinare dată de o forţă exterioară. Există doar probabilităţi care sunt rezultatul alegerilor voastre interioare pe care voi le faceţi. Venirea mea pe Pământ a fost bazată pe o decizie luată de o energie colectivă de lumină, din care făcea parte şi Isus. A fost o alegere care a implicat riscuri şi un rezultat imprevizibil.

Energia colectivă de lumină la care mă refer este un tărâm angelic, care este profund conectat la Pământ şi la umanitate, deoarece a ajutat la crearea omului şi a Pământului. De fapt, sunteţi parte din ea, şi deloc separaţi de ea, dar noi vorbim acum despre multidimensionalitate, adică de un nivel de conştiinţă care se află în afara cadrului vostru de timp liniar. Într-o altă dimensiune sau alt cadru de timp, voi sunteţi aceşti îngeri care alcătuiesc sferele de lumină, din care Isus a coborât pe Pământ. (A se vedea ultimul capitol din seria Lucrători în Lumină ("Sinele vostru de lumină") pentru o explicaţie în profunzime a multidimensionalităţii şi a naturii voastre angelice). Voi - Lucrătorii în Lumină - sunteţi mult mai interconectaţi cu "evenimentul Isus", această infuzie de energie Christică pe Pământ, decât vă închipuiţi voi. Acesta a fost într-o oarecare măsură, un efort colectiv, la care toţi aţi contribuit, şi în care Eu, Jeshua, am fost reprezentantul vizibil, fizic.

Mesajul meu a fost că energia Christică este prezentă în toate fiinţele umane ca o sămânţă. Când vă uitaţi la mine ca la un fel de autoritate, mi-aţi înţeles greşit mesajul.

Mi-am dorit şi încă mai doresc să vă invit să credeţi în voi înşivă, pentru a găsi adevărul în inima voastră, şi să nu credeţi în nici o autoritate din afara voastră.

În mod ironic, religia creştină oficială m-a plasat în afara realităţii voastre ca pe o autoritate căreia să vă închinaţi şi să vă supuneţi. Acest lucru este exact opusul a ceea ce am vrut. Ceea ce am vrut să vă arăt este că puteţi fi un Christos viu voi înşivă.

Vă rog acum să vă recunoaşteţi Christul interior, şi mie să-mi redaţi umanitatea mea.

Eu sunt Jeshua, om în carne şi oase, un adevărat prieten şi frate pentru voi toţi.


© Pamela Kribbe


link catre articolul original

Traducere Monica Poka

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.